บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในนาม ปูนอินทรี ฉลองครบรอบ 50 ปี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง สู่เป้าหมายในการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมุ่งมั่นผสมผสานความแข็งแกร่งขององค์กรหลายด้านเข้าด้วยกันทั้งในการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ การคำนึงถึงความปลอดภัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ชื่อเสียงของบริษัทถือกำเนิดมาจากคุณภาพสินค้าและบริการที่โดดเด่น ความทุ่มเทและความสามารถของพนักงาน และการให้ความเคารพต่อชุมชนภายใต้ความตั้งใจที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมในอนาคต นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงยังมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ด้วยการช่วยเหลือสังคมทั้งในระดับชาติและระดับชุมชนสำหรับชุมชนที่ตั้งอยู่รอบๆ สถานที่ทำงานของบริษัท

ศิวะ มหาสันทนะ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราได้ทำการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของสังคมในเชิงลึก และนำผลการศึกษามาร่างกรอบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา (CSR) เราจะไม่ยอมหยุดความพยายามที่จะสร้างความยั่งยืน โครงการของเราทั้งหมดเป็นโครงการระยะยาวภายใต้แนวคิด “หัวใจสีเขียว” ซึ่งรวมถึงโครงการโรงเรียนสีเขียวและโครงการหมู่บ้านสีเขียว ทั้งหมดมุ่งหวังที่จะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือในหมู่พนักงาน ซึ่งพนักงานของเราจะร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อดำเนินการโครงการเพื่อกิจกรรมเหล่านี้”

นอกจากนี้แล้ว บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขาหินปูนภายในเหมืองหินของบริษัทและพื้นที่โดยรอบในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และในประเทศกัมพูชา ศรีลังกา และ เวียดนาม เพื่อทำให้เป็นพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการการฟื้นฟูเหมืองหินของบริษัท

ศิวะกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้ทำงานอย่างหนักเพื่อให้วิสัยทัศน์ของบริษัทเป็นจริง “เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผูกพันที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับพันธมิตรธุรกิจ พนักงาน และชุมชนของเรา เราจะทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งมวล”

“การที่เราให้น้ำหนักกับการเติบโตทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำให้ธุรกิจของเราทั่วทั้งภูมิภาคแข็งแกร่งและยั่งยืน ทั้งนี้ เราจะให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมและการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราตั้งใจมากที่จะสร้างผลกำไรและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขลักษณะ การปกป้องสภาพแวดล้อม และการช่วยเหลือชุมชนและสังคมในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจ”

“เนื่องในวันครบรอบ 50 ปีของบริษัท ผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกท่าน ทั้งท่านผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงพันธมิตรธุรกิจของพวกเรา ชุมชนต่างๆ และผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ผมหวังว่าทุกท่านจะยังคงให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีดังเช่นที่ผ่านมา” ศิวะกล่าวทิ้งท้ายอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer