‘เอสอี ดิจิทัล’ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ในเครือบริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โหมโรงการระดมทุนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย หลังได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล รุกจัดสัมมนาการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน ที่อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ระดมผู้เชี่ยวชาญในแวดวง ICO และเทคโนโลยี Blockchain นำเสนอข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและโอกาสการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการระดมทุนด้วย ICO ของภูมิภาคอาเซียน

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ในเครือ บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต. นั้น บริษัทฯ มีความพร้อมในการเดินหน้าให้บริการในการระดมทุนผ่านโทเคนดิจิทัล (Investment Token) ซึ่งถือเป็นช่องทางการลงทุนรูปแบบใหม่ในไทยที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างสำหรับนักลงทุน และคาดว่าจะสามารถระดมทุนรายแรกได้ในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ THAILAND DIGITAL ASSETS FORUM 2019 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00-16.30 น. ที่อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เพื่อสร้างความเข้าใจในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการเงินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมาเป็นองค์ปาฐก อาทิ คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ ในหัวข้อเรื่อง ‘การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลของประเทศไทยโดยการระดมทุนผ่านโทเคนดิจิทัล’ คุณไรอัน แลคกี้ Chief Security Officer and Board Member ของ Tezos Foundation ในประเด็น ‘การพัฒนาโครงสร้างทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล’ และ คุณเกศรา มัญชุศรี อดีตกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะบรรยายสรุป แนวโน้มการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย และโอกาสการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการระดมทุนด้วย ICO ของภูมิภาคอาเซียน

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานะล่าสุดของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย หลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งรวมถึงการระดมทุนผ่านโทเคนดิจิทัล (ICO) ตลอดจนการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านตลาดรอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในระบบนิเวศ

ทั้งนี้ นักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ shorturl.at/gwY23 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อีเมล์ pr@sedigital.ioอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer