โรบินสัน และเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป บริษัทในเครือเซ็นทรัลรีเทล ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 จากงาน Kincentric Best Employers Awards & Learning Conference 2019 จัดโดยคินเซ็นทริค ประเทศไทย (Kincentric Thailand) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)

คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โรบินสันดำเนินกิจการมาครบ 40 ปีในปีนี้ ปัจจุบันเรามีสาขาทั้งสิ้น 50 สาขาทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 62) มีการจ้างพนักงานประจำกว่า 6,000 คน และพนักงานของร้านค้าอีกกว่า 12,000 คน โดยยึดหลักการบริหารจากการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ และการดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งมาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผ่าน “โครงการสูงวัยไฟแรง” โดยตั้งเป้าหมายให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุอย่างน้อยสาขาละ 1 คน นอกจากนี้ยังมีการจ้างงานผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว และบริษัทยังให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ที่เปิดโอกาสให้เรียนและทำงานกับโรบินสันไปพร้อมกัน เมื่อจบการศึกษาบริษัทจะรับคนกลุ่มนี้เข้ามาเป็นพนักงานของเราต่อไป”

คุณเอ็ดวิน ยัป ฮอสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (ซีเอ็มจี) กล่าวว่า “ซีเอ็มจีเป็นผู้นำในด้านค้าปลีก การจัดจำหน่าย การผลิตและการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภค จากแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 40 แบรนด์ โดยหัวใจหลักของการทำงานเริ่มต้นจากความรัก คือ ความรักที่มีต่อเพื่อนพนักงานในองค์กร การทำงานด้วยกันเสมือนเป็นครอบครัวที่อาศัยในบ้านเดียวกัน รวมถึงความรักที่มีต่อแบรนด์สินค้าที่เราทำ เข้าใจถึงความต่างและบริหารให้แต่ละแบรนด์มีความแข็งแกร่ง เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสุดท้ายคือ การส่งต่อความรักที่เรามีไปยังลูกค้าผ่านความใส่ใจและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ”

ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัล ได้ยึดหลักค่านิยม คือ I-CARE ซึ่งประกอบไปด้วย I- Innovation (สร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่) C- Customer (ใส่ใจลูกค้า) A- Alliance (ก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ) R- Relationship (จิตผูกพันพึ่งพา) และ E-ETHIC (มุ่งรักษาจริยธรรม) ในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

สำหรับโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นประเทศไทยจัดโดย คินเซ็นทริค ประเทศไทย (Kincentric Thailand) ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำระดับโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) เพื่อเฟ้นหาสุดยอดองค์กรดีเด่นแห่งประเทศไทยที่พนักงานอยากเข้าร่วมงานด้วยมากที่สุด ซึ่งจัดต่อเนื่องยาวนานกว่า 18 ปี โดยในปีนี้มีองค์กรเข้าร่วมกว่า 100 บริษัท พิจารณาจากปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (High Employee Engagement) 2. การทำงานที่พร้อมปรับตัวและเปลี่ยนแปลง (Agile Working Environment) 3. ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Engaging Leadership) 4. การสร้างศักยภาพของพนักงาน (Strong Talent Focus) โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ส่วน คือ พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารระดับสูง ทั้งวิธีการทำแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ซึ่งตัดสินจากคณะกรรมการอิสระจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศไทย รวมไปถึงจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบขององค์กรที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer