ในโอกาสที่ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม ซึ่งเป็นแผนประกันที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริหารองค์กรและนายจ้างให้มีโอกาสในการเลือกผลประโยชน์และความคุ้มครอง ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของพนักงานของแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ วันนี้ Marketeer ได้รับเกียรติจาก คุณนภา ตรีรัตนาวงศ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันสุขภาพ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มาอัปเดตข้อมูลเชิงลึกของแผนประกันนี้ว่าจะมาต่อยอดพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นได้อย่างไร

จุดยืนที่ยึดมั่น: ส่งเสริมให้ลูกค้ามีสุขภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ซิกน่ามีจุดยืนหรือพันธกิจหลักเหมือนกันทั่วโลก รวมถึงซิกน่าประเทศไทย คือ การส่งเสริมให้ลูกค้าของเรามีสุขภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่ผ่านมาเรายึดมั่นในจุดยืนนี้มาโดยตลอด และเราได้พัฒนาสินค้าและบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถช่วยส่งเสริมให้ลูกค้ามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง  ในการที่เราออกแบบสินค้าหรือบริการให้สามารถช่วยลูกค้าให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงนั้น เริ่มจากการทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า เราจึงได้ทำการศึกษาลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจและทราบความต้องการด้านสุขภาพของลูกค้าในเชิงลึก” คุณนภาเล่าให้เราฟังในเบื้องต้น

รุกตลาดประกันสุขภาพกลุ่มอย่างเต็มตัว จุดแข็งชัดเจน

“ตอนนี้เราหันมารุกหนักในส่วนของประกันสุขภาพกลุ่ม โดย Product ประกันสุขภาพกลุ่มตัวแรกคือประกันกลุ่มสำหรับชาวต่างชาติและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งตั้งแต่เปิดตัวมาก็ได้รับความสนใจและได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี เราจึงต่อยอดจากความสำเร็จนี้โดยขยายฐานการดูแลมายังลูกค้าชาวไทย ด้วย ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม ซึ่งมีจุดเด่นคือการออกแบบแผนประกันตามความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อให้สามารถดูแลพนักงานได้อย่างตรงความต้องการและเหมาะสมกับแต่ละบริษัท นอกจากนั้น เรายังมี mobile application ที่ชื่อว่า Cigna Anywhere เพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถจัดการเรื่องการเคลมได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ และทำได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่สมาชิกสะดวก”

“จุดแข็งของเราคือการตอบโจทย์ผู้บริโภคได้หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งซิกน่าพยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันสุขภาพที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

โดยจุดแข็งที่แตกต่างหลักๆ ของเรา คือ

  1. เรามีผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายทางการแพทย์ทั่วโลก เราสามารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจาก Global มาสู่ local ได้
  2. เราสามารถ personalize ความคุ้มครองตามความต้องการของแต่ละองค์กรได้ กล่าวคือ สามารถออกแบบแผนประกันตามความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อให้สามารถดูแลพนักงานได้อย่างตรงความต้องการและเหมาะสมกับแต่ละบริษัทอย่างแท้จริง

โดยการออกแบบแผนประกันสุขภาพกลุ่มนี้เราดูที่ความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสอดคล้องภายใต้พันธกิจหลักของเรา ที่ต้องการดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นและยั่งยืนนั่นเอง”

เป้าหมายหลักคือส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

“ซิกน่ามีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพในระดับโลก รวมถึงเครือข่ายทางการแพทย์ทั่วโลก จุดแข็งของประกันสุขภาพกลุ่มของเราคือ เราสามารถออกแบบความคุ้มครองได้ตามความต้องการของแต่ละองค์กร (Personalize) และมีนวัตกรรมที่ช่วยให้การทำงานด้านเอกสารเป็นเรื่องง่าย สำหรับประกันสุขภาพกลุ่มนั้น ซิกน่าได้ศึกษาตลาดมาพักใหญ่แล้ว และเราเห็นว่าเรามีศักยภาพสูงที่จะลงมาเล่นในตลาดประกันสุขภาพกลุ่ม จุดที่เรามองไกลออกไปคือ เราไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นบริษัทประกันที่ทำแค่การจ่ายเคลมเท่านั้น แต่เราต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมให้พนักงานของแต่ละองค์กรให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน (Improve Health Outcome) นี่ต่างหากคือเป้าหมายหลักของเรา”

เพราะความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร เริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพพนักงานให้ดี

“แรงบันดาลใจในการออกแบบแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มในครั้งนี้  คือ ซิกน่ามีความเชื่อว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรนั้นเริ่มต้นที่การดูแลสุขภาพพนักงานอย่างเต็มที่ ด้วยพันธกิจหลักของเราที่ต้องการให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้พัฒนาและออกแบบแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยให้กลุ่มผู้บริหารองค์กรและนายจ้างของบริษัทต่างๆ มีตัวช่วยในการจัดการด้านสุขภาพของทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างตรงจุดและสามารถช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงานในอนาคต

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราคือ องค์กรธุรกิจในประเทศไทย ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างกลุ่ม SME และคุ้มครองตั้งแต่กลุ่มพนักงาน ไปจนถึงระดับผู้บริหารองค์กรโดยเราอยากที่จะเป็น partnership ที่เข้าใจและพร้อมสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเรามุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์กร เพื่อที่จะได้ทราบความต้องการ ข้อจำกัด รวมถึงคำแนะนำต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนออกแบบความคุ้มครองให้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กรอย่างแท้จริง โดยเปิดโอกาสให้แต่ละองค์กรและนายจ้างสามารถเลือกผลประโยชน์และความคุ้มครอง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของพนักงานได้ จึงสามารถตอบความต้องการด้านปัญหาสุขภาพได้อย่างถูกต้องและตรงจุดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายโรงพยาบาลมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมเข้ามาดูแลสมาชิกให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงและสะดวกสบาย เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลซึ่งส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างผลประโยชน์ต่อองค์กรอย่างยั่งยืน”

และหากองค์กรหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มของซิกน่าได้ที่ www.cigna.co.th/localgrouphealth หรือติดต่อฝ่ายขาย ทางอีเมล THHealthSales@cigna.com หรือ โทรติดต่อได้ที่หมายเลข 0 2853 0000

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer