1-2 ปีที่ผ่านมา ทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐต่างต้องเผชิญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง แม้จะทำให้หลายธุรกิจอาชีพต้องล้มหายตายจาก แต่ก็สร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้เติบโตเช่นกัน และปรากฏการณ์นี้ก็เป็นสัญญาณเตือนให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ได้รู้ว่า นาทีนี้ไม่ใช่แค่รู้ทันเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ต้องสามารถนำมาใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนหนึ่งของที่มาหัวข้อการประชุมสัมมนานานาชาติ 2018 หรือ NIDA International Business Conference 2018 “Dealing with Disruptions” ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวย้ำกับ Marketeer ว่า “ผลลัพธ์จากการประชุมสัมมนาที่ผ่านมาทั้ง 2 ครั้ง มีหลายๆ งานวิจัยที่นำมาแสดงผู้เข้าร่วมงานสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานจริง รวมถึงการกำหนดนโยบายทั้งของภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย

ยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและเห็นผลกระทบได้ค่อนข้างชัดเจน เราจึงอยากอัพเดตเทรนด์ ทิศทางของเทคโนโลยี นวัตกรรม ทิศทางของ Disruptions และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการทำธุรกิจทั้งในด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ รวมถึงอัพเดตผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ให้กับวงการบริหารธุรกิจและองค์กรของไทย หัวข้อสัมมนาครั้งนี้จึงเป็น Dealing with Disruptions”

ปีนี้งานสัมมนายังคงเป็นรูปแบบ Forum โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาพูดคุยสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้ผู้ร่วมงานฟัง ซึ่งไฮไลท์สำคัญคือ Keynote Speakers อย่าง ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังก์ถัด (UNCTAD) ที่จะมาพูดคุยในหัวข้อ Digital Economy: Escaping the National Middle Income Trap และอีกท่านคือ Michael D. Myers จาก University of Auckland Business School ท่านยังเป็นอดีตบรรณาธิการวารสาร MIS Quarterly ซี่งเป็นวารสารทางวิชาการ ระดับโลกชั้นนำของสาขาบริหารธุรกิจ มาพูดคุยในหัวข้อ Digital disruption: New challenges for academics and business practice นอกจากนี้ Keynote อีกหนึ่งท่านคือ Hemant Merchant จาก University of Florida ณ St. Petersburg และท่านยังเป็นบรรณาธิการให้กับวารสาร Journal of Asia Business Studies วารสารทางวิชาการที่มีชื่อเสียงในด้านการบริหารธุรกิจ  ท่านจะบรรยายในหัวข้อ The Evolution and Outcomes of Scholarly Disruptions

Business Leader’s Forum

รวมถึงช่วง Business Leader’s Forum ที่มีผู้นำธุรกิจ อาทิ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) มาร่วมพูดคุย

แต่ละท่านก็จะนำประเด็นทิศทางการ Disruptions ในวงการบริหารธุรกิจมาคุยกัน ไม่ว่าจะเป็น ทิศทางของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทิศทางของธุรกิจ อาชีพใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น และอาชีพใดที่จะหายไป ร่วมถึงบทบาทของคณะบริหารธุรกิจต่อจากนี้ไปต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ทั้งยังมีการนำเสนองานวิจัยจากนักวิชาการกว่า 20 ประเทศครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น การเงิน การตลาด กลยุทธ์องค์กร พฤติกรรมองค์กร Financial Technology (FinTech), Big Data และ IT Management ซึ่งผู้ร่วมฟังสัมมนาสามารถนำผลงานวิจัยเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจและองค์กรได้

นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานที่จะมีในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม คือ Doctoral Consortium Workshop ที่เปิดโอกาสให้ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วม Workshop ในครั้งนี้ โดยภายในงานจะมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานวิจัย และทิศทางงานวิจัยต่างๆ และอีกเวทีคือ Junior Faculty Forum Workshop สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ (ไม่เกินสองปี) จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยจะมีการให้คำแนะนำการทำวิจัย การสอน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ รวมถึงทิศทางของคณะบริหารธุรกิจ จากอาจารย์อาวุโสระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ขึ้นไป”

ด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่มีประโยชน์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้การประชุมสัมมนาในครั้งนี้เปิดกว้างให้กับนักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษา รวมถึงเหล่าผู้ประกอบการผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจต่างๆ เข้าร่วมงาน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ mba.nida.ac.th/conference 

 


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline