เทศกาลตรุษจีนปีนี้มาเร็วกว่าทุกปี

เพราะปีนี้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม

ที่เพิ่งจะผ่านจากเทศกาลปีใหม่มาไม่ทันไร ก็มีเรื่องให้ใช้จ่าย จับจ่ายกับเทศกาลตรุษจีนเสียแล้ว

แล้วปีนี้ตลาดเทศกาลตรุษจีนจะเป็นอย่างไร มาหาคำตอบ

ศูนย์วิจัยกสิกรคาดว่า การจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้จะลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยจะมีเม็ดเงินอยู่ที่ 13,150 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 3%

ซึ่งไม่แค่ “ธุรกิจเครื่องเซ่นไหว้” จะเผชิญความท้าทายอย่างเดียว แต่ภาคธุรกิจอื่นๆ ก็ต้องรับมือกับความท้าทายจากปัจจัยด้านกำลังซื้อที่เป็นข้อจำกัดของการใช้จ่ายในทุกกิจกรรมในปี “หนูทอง” นี้เช่นกัน

โดยธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเซ่นไหว้ได้รับความท้าทายด้านกำลังซื้อ และความท้าทายจากความอ่อนไหวด้านราคา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อระดับรายได้ปานกลาง

 

แล้ว 13,150 ล้านบาท นี้แบ่งเป็นค่าใช่จ่ายในส่วนไหนบ้าง

– เครื่องเซ่นไหว้ 5,900 ล้านบาท  ลดลง 1.5%

– ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว/ทำบุญ 3,750 ล้านบาท ลดลง 5.1%

– เงินค่าแต๊ะเอีย 3,500 ล้านบาท ลดลง 3.3%

 

นอกจากจะเผชิญกับความท้าทายด้านกำลังซื้อที่ชะลอตัวส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในทุกส่วนลดลงทั้งด้านท่องเที่ยว/ทำบุญ ที่บางส่วนเพิ่งทำกิจกรรมนี้ไปเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา

ขณะที่เม็ดเงินการแจกแต๊ะเอีย ปรับลดลงทั้งในส่วนของจำนวนคนที่ให้และจำนวนเงินเฉลี่ยต่อคน คาดว่าจะกระทบต่อความคึกคักของธุรกิจที่พึ่งเม็ดเงินส่วนนี้ อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร และร้านทอง

สำหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้ แม้จะเป็นกิจกรรมหลักของเทศกาลก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่ากิจกรรมอื่นๆ

และยังต้องจับตา ปัญหาภาวะภัยแล้งในปีนี้ที่ค่อนข้างรุนแรง ซึ่งหากส่งผลให้ราคาสินค้าในกลุ่มอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผลไม้ที่ใช้ในเทศกาล เพิ่มขึ้นสูงกว่าการปรับราคาในช่วงเทศกาลปีก่อนๆ ที่ปกติราคาเครื่องเซ่นไหว้ประเภทผลไม้จะปรับสูงขึ้นประมาณ 15-20% ก่อนเทศกาลตรุษจีน ขณะที่ราคาเนื้อสัตว์อาจปรับขึ้นน้อยกว่า

โดยจากการติดตามประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ พบว่าระดับความรุนแรงใกล้เคียงกับปี 2558 ซึ่งในปีดังกล่าว ราคาผลไม้ที่นิยมใช้เซ่นไหว้ปรับสูงขึ้นก่อนช่วงเทศกาลถึง 25-30% จึงคาดว่าราคาผลไม้บางรายการในปีนี้จะปรับสูงขึ้นมากกว่าช่วงตรุษจีนปีก่อนๆ ที่ไม่มีภัยแล้ง

สำหรับในส่วนของเนื้อสัตว์นั้นน่าจะปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการจากทั้งในและต่างประเทศที่สูง ภายหลังการเกิดโรคระบาดในสุกรในหลายประเทศ

ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ภาคธุรกิจอาจจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งราคาสินค้า ที่ต้องสื่อให้เห็นถึงความประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคา โดยอาจพิจารณาจำหน่ายชุดเซ่นไหว้ที่ประหยัดเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนรายได้ระดับปานกลาง ที่มีความอ่อนไหวต่อประเด็นด้านกำลังซื้อค่อนข้างสูงอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน