โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ (King’s College International School Bangkok) เปิดตัวโรงเรียนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย โดยโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ (King’s College School, Wimbledon) หนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาสูงสุดในโลก แตกต่างด้วยแนวคิดการพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีจิตใจที่รักการเรียนรู้พร้อมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับระบบการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อปลูกฝังคุณค่าของนักเรียนในทุกมิติ (Pastoral Care) และมุ่งเน้นการผสานกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ เพื่อฝึกทักษะชีวิตลงไปในหลักสูตรร่วมผสม (Co-curricular Programme) เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าและร่วมสร้างสรรค์โลกแห่งอนาคต โดยโรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ถนนรัชดา-พระราม 3  เปิดสอนนักเรียนชายและหญิง อายุ 2-18 ปี (Pre-nursery-Year 13) และเปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2563 ชั้น Pre-nursery (อายุ 2 ปี) จนถึง Year 6 (อายุ 11 ปี) ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kingsbangkok.com

มร. แอนดรูว์ ฮอลส์ ครูใหญ่โรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า “โรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ ได้รับการยกย่องว่าเป็นว่าหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาสูงสุดในโลก และได้รับจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าสุดยอดโรงเรียนที่มีคะแนนสอบดีที่สุดของอังกฤษมาโดยตลอด นักเรียนของโรงเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ปีละประมาณ 25% หรือประมาณ 300 คนในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ นักเรียนมากกว่า 90% สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองเลือกเป็นอันดับแรกทั้งในประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเยล ได้สำเร็จ”

“ทั้งนี้ เรามีวิสัยทัศน์ที่มองไปไกลกว่าเรื่องของความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเท่านั้น ในปัจจุบันการพัฒนาเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ไปจนถึงการเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของโลกในอนาคตนั้น เด็กๆ ต้องการมากกว่าความพร้อม มากกว่าสติปัญญาและวิชาการ เด็กๆ จะต้องมีความสมบูรณ์พร้อมของความประพฤติและมารยาทที่นอบน้อม (Good Manners) จิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตา (Kindness) และจิตวิญญาณแห่งการใฝ่รู้สู่ปัญญา (Wisdom)” มร. แอนดรูว์ กล่าว

“โดยที่โรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ เรามุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะความรู้ที่รอบด้านผ่านการทำ หลักสูตรร่วมผสม หรือ Co-curricular Programme ซึ่งหมายถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ออกแบบให้เป็นกิจกรรมที่อยู่นอกห้องเรียน เน้น 3 สิ่งสำคัญคือ ความคิดสร้างสรรค์ วิชาการ และกีฬาหรือศิลปะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทำควบคู่ไปกับ การดูแลนักเรียนแบบ Pastoral Care ซึ่งเป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อปลูกฝัง ‘คุณค่า’ ของนักเรียนในทุกเรื่องและทุกมิติของความเป็นคิงส์คอลเลจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน กีฬา กิจกรรมสันทนาการ เพื่อนำไปสู่ความสุขต่อการเรียนรู้จนนำไปสู่ผลการเรียนที่ดีในที่สุด โดยคุณครูจะดูแลนักเรียนด้วยความใส่ใจ เห็นถึงพัฒนาการของเด็กแต่ละคนต่อเนื่องไปตั้งแต่เด็กจนโต เพื่อจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน โดยปราศจากความกดดันทางจิตใจและอารมณ์” มร. แอนดรูว์กล่าวเพิ่มเติม

“เราเชื่อมั่นว่า หัวใจที่ยิ่งใหญ่จะสามารถพาให้เด็กๆ เติบโตไปได้ไกลกว่า ซึ่งในทุกวันนี้การเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลก ไม่เพียงต้องการนักเรียนที่มีความโดดเด่นพิเศษและมีความเป็นผู้นำเท่านั้น หากแต่ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมและโลกในอนาคตได้” มร. แอนดรูว์ กล่าวสรุป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ได้กล่าวว่า “จากประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับด้านการบริหารการศึกษาของประเทศไทยให้กับหลายๆ สถาบัน เรามีความเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ซึ่งเราใช้เวลาอยู่นานทั้งศึกษาข้อมูล เฟ้นหาโรงเรียนในประเทศอังกฤษที่มีศักยภาพระดับโลกและมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเรา จนได้พบกับโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ ซึ่งกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันในการสร้างและพัฒนาโรงเรียนที่ไม่เพียงสอนให้เด็กเก่งในการสอบ แต่ปลูกฝังให้มีใจรักและใฝ่หาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตไม่ว่าจะอายุเท่าใด รวมถึงฝึกสอนกีฬาและจัดกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาและเติบโตขึ้นไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพครบถ้วน ไม่ได้มีแต่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ซึ่งเมื่อผนวกกับหลักการสอนเพื่อให้เด็กมีความตระหนักถึงคุณค่าของสังคม เด็กๆ เหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถเป็นบุคลากรที่สร้างประโยชน์และเป็นที่ต้องการของสังคมอย่างแท้จริง”

“โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพเกิดขึ้นจากการตั้งใจที่จะทำโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด ไม่เพียงแค่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนและผู้ปกครอง แต่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในเอเชีย และช่วยสร้างชื่อเสียงให้กรุงเทพฯ ขึ้นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางศึกษาของภูมิภาคเอเชียต่อไป” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร กล่าว

มร. ธอมัส บานยาร์ด ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวว่า “โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ เป็นโรงเรียนแห่งที่ 3 ในโลกและแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ก่อตั้งด้วยความร่วมมือกับโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ โดยเรามีความตั้งใจที่จะนำหลักการและวิธีในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาให้นักเรียนที่ไทยมีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน ซึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือ กระบวนการสรรหาบุคลากรด้านต่างๆ โดยคุณสมบัติหลักที่ต้องการคือ ความมุ่งมั่นใส่ใจ (Passion) ในการเป็นเพื่อนที่จะพานักเรียนทุกคนไปจนประสบความสำเร็จ บุคลากรทุกคนจึงต้องพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงที่นักเรียนสนิทใจจะพูดคุยได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน หรือเรื่องชีวิตส่วนตัว”

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ตั้งอยู่บนถนนรัชดา-พระราม 3 เปิดทำการเรียนการสอนในปี 2563 โดยมีห้องเรียนและห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย บนพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 42,000 ตารางเมตร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด อาทิ อาคารเรียนเด็กเล็ก (Early Years Centre) ที่ถูกออกแบบให้ห้องเรียนมีขนาดใหญ่ 64 ตร.ม. สนามเด็กเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้ง เลนจักรยาน ห้องทำอาหาร สระว่ายน้ำเด็กเล็กโดยเฉพาะ และ Splash Area, นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นต่างๆ อาทิ สปอร์ตฮอลล์ขนาด 3 สนามบาสเกตบอลที่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ, สระว่ายน้ำในร่ม ระบบน้ำเกลือ ขนาดโอลิมปิก 50 เมตร, ห้องประชุมอเนกประสงค์ขนาด 150 และ 600 ที่นั่ง, พื้นที่สำหรับกิจกรรมในร่มกว่า 2,000 ตารางเมตร และอาคารที่จอดรถพร้อมที่จอดรถในร่มจำนวน 250 คัน

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนชายและหญิงเพื่อเข้าเรียนในปี 2563 ตั้งแต่ชั้น Prenursery (2 ขวบ) จนถึง Year 6 (11 ขวบ) ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ admissions@kingsbangkok.com หรือ www.kingsbangkok.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน