ธนาคารกสิกรไทยประกาศแต่งตั้ง 3 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก (กลาง) นายอัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์ (ซ้าย) ดูแลสายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ และนายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ (ขวา) สายงานการให้บริการลูกค้าและองค์กร

            นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ปัจจุบันอายุ 50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพิจารณาเครดิต ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ

            นายอัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท MBA in International Finance and Banking, The University of Birmingham ประเทศอังกฤษ เริ่มทำงานที่บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ลิสซิ่ง (ไทย) จำกัด ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด จากนั้นเริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ

            นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (INTANIA73) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท MBA จาก The University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท MS-Information Technology จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ. 2541 ที่ผ่านมา ที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยงราคาตลาดและการปฏิบัติการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงพอร์ตธุรกิจตลาดทุนและบริหารเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการให้บริการลูกค้าและองค์กรอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน