จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลายเป็นประเด็นใหญ่ของโลก ได้สร้างผลกระทบให้กับธุรกิจจำนวนมาก รวมถึงธุรกิจสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากนักเดินทางที่ใช้บริการน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะสายการบินในประเทศไทย ที่รายได้จากการให้บริการหายไปพร้อมกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง

และทำให้สภาพคล่องทางการเงินและการบริหารธุรกิจของสายการบินต้องสั่นคลอน จนต้องมีมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ออกมา

การปรับลดค่าใช้จ่ายของสายการบินในประเทศไทยตอนนี้ ได้มีการบินไทยและบางกอกแอร์เวย์สออกมาประกาศมาตรการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ

เรามาดูกันว่าทั้ง 2 สายการบินมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online