บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคสัญชาติไทย มีความห่วงใยสังคมไทยในภาวะที่ไวรัส COVID-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย จึงมอบหมายให้ตัวแทนพนักงานบริษัทฯ นำโทมิ (TOMI) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวภายในบ้าน สูตร 1 กลิ่นสปริงซากุระ ซึ่งมีสารทำความสะอาด อัลคิลไดเมทิลเบนซิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride) หรือ เบนซาลโคเนียมคลอไรด์  (Benzalkonium Chloride) 1.0% ที่สามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้** ทั้งยังฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9% และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ สูตรพาวเวอร์พิ้งค์ซูโม่ 1 ประสิทธิภาพฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราได้ถึง 99.9% ไปมอบให้แก่วัดมหาบุศย์ โดยมี พระมารุต อภินนโท รับมอบ เพื่อนำไปทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ภายในวัดให้ปลอดเชื้อโรคและแบคทีเรีย ทั้งยังลดความเสี่ยงจากไวรัส COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพระสงฆ์ บุคลากรในวัด ตลอดจนชุมชนและประชาชนที่ต้องมาร่วมทำกิจกรรมในวัด

ทั้งนี้ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น โทมิ มอบให้ 11 ศาสนสถานและโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดความสุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-11 ในปัจจุบัน

 

** อ้างอิงข้อมูลจาก ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer