ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (Southeast Asia Center-SEAC) ได้จัดการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้นำและการพัฒนาความสามารถโดยมีวิทยากรมากความสามารถอย่างวิลเลียม มาเล็ค หัวหน้าฝ่ายออกแบบและนวัตกรรมองค์กร และสก็อต ฟรีดแมน อดีตประธานสมาคมนักพูดแห่งชาติมาร่วมให้ความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะถือเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม Thailand Leadership Summit: Innovate Inspire Influence ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อให้เห็นภาพของการประชุม Thailand Leadership Summit อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ว สก็อต ฟรีดแมนและวิลเลียม มาเล็ค จึงได้มาพูดคุยถึงวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านความสามารถกับกลุ่มผู้บริหารในรูปแบบของ TEDTalk

 

สก็อต ฟรีดแมน คือหนึ่งในสามสิบห้านักพูด Speaking Fellow ระดับโลก และนักเขียนเจ้าของผลงาน “Celebrate! Lessons Learned from the World’s most Admired Organizations” เขามีความเชี่ยวชาญและมาพร้อมประสบการณ์ในการผลักดันให้ทีมขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดผ่านพลังแห่งการสังสรรค์ ในส่วนของวิลเลียม มาเล็ค ในฐานะผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรองจากสแตนฟอร์ดแล้ว เขาเป็นกำลังสำคัญในงานที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ วิลเลียม มาเล็คยังมีหน้าที่ในการผลิตและจำหน่ายระบบยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา จากประสบการณ์ที่ท่วมท้นของวิทยากรแล้ว พวกเขาสามารถการันตีได้ถึงผลต่อขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพการทำงานจากที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าตลกขบขัน ความรู้สึกขอบคุณในงานที่ผ่านมาต่างๆ และวิกฤตทางการตลาดได้อย่างดีเยี่ยม

สก็อต ฟรีดแมนและวิลเลียม มาเล็คจะมาร่วมทีมกับอีก 13 วิทยากรในการประชุม Thailand Leadership Summit ในเดือนกรกฎาคมนี้ สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC) และการสร้างเครือข่ายเพื่อความสำเร็จ (Networking For Success) ผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมแชร์ความคิดเพื่อค้นหาวิธีการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพบริการ การสื่อสารภายในและภายนอก ประสิทธิภาพการขาย เทคโนโลยี และชุดความคิดของคนในองค์กรได้ไปพร้อมๆ กัน

สปอนเซอร์และพันธมิตรของงานจะได้รับโอกาสสุดพิเศษในการเชิญวิทยากรที่พวกเขาชื่นชอบไปพูดคุยกับคนในองค์กร รวมถึงเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผู้นำทางความคิดทั้ง 15 ท่าน

ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากงานจะนำไปมอบให้แก่มูลนิธิ Together We Can Change the World (TWCCTW.org) ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความสำคัญในการต่อต้านการค้ามนุษย์ การทำธุรกิจเพื่อสังคม น้ำสะอาด สุขภาพและการศึกษาของเด็กสาวและสตรีที่ด้อยโอกาส โดยมีนายสก๊อต ฟรีดแมนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer