SENA ประกาศมาตรการเข้ม “SENA ZERO COVID” เริ่มแพลตฟอร์ม “Work From Home” 24 มี.ค. นี้ ตอบรับยุทธวิธี “Social distance” เพิ่มระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยกับพนักงาน–ประชุมผ่านระบบออนไลน์ สู้ศึกไวรัสร้าย COVID-19 หลังแพร่ระบาดกระจายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว… ตอกย้ำ “เราจะสู้ไปด้วยกัน จนกว่าจะเป็น ZERO COVID”

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทุกรายชั่วโมงนั้น ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกต่อเศรษฐกิจและธุรกิจทุกสาขา ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจในไทยต้องเผชิญแรงกดดันทุกทาง โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ”ห่วงโซ่มูลค่า” ให้กับระบบเศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงักและขาดรายได้หล่อเลี้ยงกิจการ ทำให้ต้องปรับตัวรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และคงเป็นเหตุการณ์ที่แน่ชัดแล้วว่าวิกฤตโควิด-19 จะยังไม่สิ้นสุดในระยะใกล้ ซึ่งเป็นความยากที่เศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะพลิกฟื้นกลับมาเติบโตในช่วงเวลาอันรวดเร็วได้ ขณะเดียวกันธุรกิจต้องรอดภายใต้สถานการณ์นี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัว และเตรียมแผนรับมือเพื่ออนาคต

ผศ. ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ล่าสุด (23 มีนาคม 2563) ออกประกาศนโยบาย SENA ZERO COVID” รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมบังคับใช้มาตรการทำงานที่บ้าน “Work From Home” สนองนโยบายภาครัฐ “Social Distance” หรือ “Social Distancing” เพื่อให้พนักงานปลอดภัยโดยทำงานจากบ้านเพิ่มระยะห่างทางสังคม และช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อจากสถานการณ์ไวรัสร้ายโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัทและพนักงาน โดยมาตรการเบื้องต้นได้วางแนวทางปฎิบัติ: Hybrid work from home แบ่งพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น แต่ละแผนกแบ่งทีมการทำงานเพื่อสลับทำงานจากบ้าน โดยมีกำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563-12 เมษายน 2563 (หรือจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น)

นอกเหนือจากมาตรการ “Work from Home” แล้ว ทางบริษัทยังมีระบบศูนย์ปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) เพื่อประชาสัมพันธ์และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้พนักงานได้รับทราบเป็นข้อมูล, การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงเฝ้าระวัง ติดตามสอบถามอาการของพนักงานที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีการซื้อประกันโควิด-19 ให้กับกลุ่มพนักงานทุกคนอีกด้วยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer