ธนาคารกสิกรไทย ออกมาตรการพิเศษด้านสินเชื่อเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้และเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์ COVID19 ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 6 ประเภท ได้แก่ บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเงินด่วน Xpress Cash, สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan, สินเชื่อบ้านกสิกรไทย, สินเชื่อธุรกิจ K SME และสินเชื่อรถ KLeasing

มาตรการพิเศษด้านสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า 3 ด้าน ได้แก่ พักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ย หรือพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ลดยอดผ่อนต่องวด และ ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อให้การช่วยเหลือด้านเงินทุนและสภาพคล่องที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยล่าสุด ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าทั้งรายย่อยและลูกค้าผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 54,000 ราย วงเงินกว่า 86,000 ล้านบาท  

ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ KContact Center 028888888 และ KBIZ Contact Center 028888822 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kbank.co/2xwnCqg

มาตราการด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าผู้ประกอบการของธนาคารกสิกรไทย

 

ประเภทสินเชื่อ

มาตรการช่วยเหลือ

บัตรเครดิตกสิกรไทย

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ จากเดิม 10เป็นดังนี้

ปี 25632564 ชำระขั้นต่ำ 5%
ปี 2565 ชำระขั้นต่ำ 8%
ปี 2566 ชำระขั้นต่ำ 10ตามเดิม

ธนาคารปรับให้อัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่ต้องติดต่อธนาคาร

 

 

ประเภทสินเชื่อ

มาตรการแบ่งเบาภาระ

บัตรเครดิตกสิกรไทย พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ถึงธันวาคม 2563
บัตรเงินด่วน Xpress Cash
  1. สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan
พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
สินเชื่อบ้านกสิกรไทย 1)        พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน

หรือ

2)        ลดยอดผ่อนต่องวด 50% สูงสุด 12 เดือน

 

ประเภทสินเชื่อ

มาตรการแบ่งเบาภาระ

สินเชื่อธุรกิจ K SME พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นเวลา 1 ปี
ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

1)     โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)

  • วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 20 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อน 5 ปี
  • ใน 2 ปีแรก ดอกเบี้ยคงที่ 2% และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย

2)     โครงการ SME สร้างไทย โดยมี บสย. ค้ำประกัน

  • วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท
  • ระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 7 ปี
สินเชื่อรถ KLeasing พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 เมษายน  30 มิถุนายน 2563 ที่ KContact Center 028888888 และ KBIZ Contact Center 028888822อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer