โจทย์ที่สำคัญสำหรับ สมชัย เลิศสุทธิวงค์ CEO เอไอเอส พร้อมทีมงาน ในวันที่สถานการณ์โควิด-19 ยังคงระบาด ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ

 

ทำอย่างไร ที่จะนำเทคโนโลยี 5G เข้ามาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ได้”

 

ด้วยความเป็นผู้นำนวัตกรรมอย่างเอไอเอส สมชัยมองว่า จากศักยภาพของ 5G ที่มีคุณสมบัติเด่นคืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความหน่วงในการรับส่งข้อมูลที่ต่ำ ตอบสนองต่อการสั่งงานที่รวดเร็ว และรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ที่หลากหลาย เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นโครงข่ายดิจิทัลเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อพาประเทศสู้ภัยโควิด-19 ผ่านนวัตกรรมที่หลากหลายบนยูสเคสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

โครงการ AIS 5G สู้ภัยโควิด-19 เพื่อคนไทยจึงเกิดขึ้น โดยโครงการนี้จะเริ่มจากการนำ AIS 5G มาพัฒนาเป็นโครงข่ายสำหรับการแพทย์ และสาธารณสุข ผ่าน 3 ภารกิจหลัก บนงบประมาณ 100 ล้านบาท

“ก้าวย่างที่สำคัญในการสู้ภัยโควิด-19 คือการให้ความสำคัญกับเรื่องสาธารณสุข โดยเฉพาะบุคลากรการแพทย์ ซึ่งเป็นนักรบแนวหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19 สมชัยกล่าว

สมชัย CEO เอไอเอสเปิดวิสัยทัศน์บน 3 ภารกิจหลัก AIS 5G สู้ภัยโควิด-19 อย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันอนามัยโลก 7 เมษายน 2563

โดย 3 ภารกิจสู้ภัยโควิด-19 บนเทคโนโลยี AIS 5G ประกอบด้วย

ภารกิจที่ 1    

ติดตั้งเครือข่าย 5G ในโรงพยาบาล รองรับการใช้งานทางการแพทย์

นอกเหนือจากภารกิจขยายเครือข่าย 5G ตามแผนงานเดิมที่ได้วางไว้

เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชั่นส์ทางการแพทย์ที่นำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยง อำนวยความสะดวกแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

การปฏิบัติงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผ่านเทคโนโลยีและโซลูชั่นส์ทางการแพทย์ มีความจำเป็นในการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีความหน่วงในการรับส่งข้อมูลที่ต่ำ อย่างเทคโนโลยี 5G เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

เพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อชีวิต ด้วยเหตุนี้เอไอเอสจึงวางแผนเพิ่มพื้นที่ขยายเครือข่าย 5G ไปใน  158 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 150 โรงพยาบาล ต่างจังหวัด 8 โรงพยาบาล

ในปัจจุบันเอไอเอสนำร่องติดตั้งเครือข่าย 5G แล้วเสร็จใน 20 โรงพยาบาลที่รับตรวจและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพฯ​ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ เอไอเอสยังพร้อมสนับสนุนระบบสื่อสาร ทั้ง AIS FIBRE, 4G, AIS Super WiFi และสมาร์ทดีไวซ์ พร้อมปรับแต่งให้ตรงกับการใช้งานของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงพยาบาลในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

ภารกิจที่ 2

ตั้งศูนย์เฉพาะกิจ AIS Robotic Lab

นอกจากขยายเครือข่าย 5G ตามโรงพยาบาล เพื่อต่อเติม Ecosystem ของ AIS 5G ทั้งเครือข่ายและดีไวซ์รองรับการใช้งานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

เอไอเอสนำทีม AIS NEXT (Novel Engine Execution Team) หน่วยงานสตาร์ทอัพภายในองค์กรที่เอไอเอสจัดตั้งขึ้นเพื่อคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาให้บริการในอนาคต

ภายใต้ภารกิจ AIS 5G สู้โควิด-19 สมชัย นำทีมนักวิจัยนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลใน AIS NEXT จัดตั้งเป็นศูนย์เฉพาะกิจ AIS Robotic Lab by AIS NEXT นำหุ่นยนต์จากบริษัทผู้จำหน่าย มาพัฒนาเป็นหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G Telemedicine และโซลูชั่นส์งานบริการทางแพทย์หลากหลายรูปแบบ

โดยศูนย์เฉพาะกิจ AIS Robotic Lab จะทำงานร่วมกับโรงพยาบาล เพื่อปรับฟังก์ชันการใช้งานของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G Telemedicine และโซลูชั่นส์งานบริการทางแพทย์เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล และพร้อมเปิดกว้างในการพัฒนาหุ่นยนต์ร่วมกับคนไทยทุกภาคส่วน

ภารกิจที่ 3

พัฒนาหุ่นยนต์ ROBOT FOR CARE ผู้ช่วยคัดกรองผู้ป่วย

นอกจากทีม AIS Robotic Lab by AIS NEXT จะทำงานร่วมกับโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G Telemedicine และโซลูชั่นส์งานบริการทางแพทย์แล้ว

ในทีม AIS Robotic Lab by AIS NEXT มีภารกิจพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G Telemedicine เวอร์ชั่นใหม่ ROBOT FOR CARE เป็นเหมือนผู้ช่วยหมอและพยาบาล จำนวน 21 ตัว โดย AIS Robotic Lab ทยอยส่งมอบให้กับโรงพยาบาล  20 แห่ง ที่รับตรวจและรักษาผู้ป่วยโควิด-19

หุ่นยนต์  Telemedicine ROBOT FOR CARE เป็นหุ่นยนต์ที่ติดตั้ง Thermoscan, ระบบปรึกษาทางไกลระหว่างผู้ป่วย และหมอผ่าน VDO CALL โดยที่หมอกับผู้ป่วยไม่ต้องอยู่ในห้องเดียวกัน หรือสัมผัสใกล้กัน

โดยสามารถบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ผ่าน 5G ช่วยแบ่งเบาภาระ ลดการแออัด และลดเสี่ยงติดเชื้อทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

เพราะสถานการณ์โควิดเป็นเรื่องของคนทุกคนที่ร่วมกันต่อสู้ภัยโควิด-19 ให้หมดจากประเทศไทย

 

Marketeer FYI

เปิด Time Line AIS ช่วยเหลือดูแลลูกค้า คนไทย และพนักงาน

ไม่ได้แค่เพียงภารกิจ AIS 5G สู้ภัยโควิด-19 เพื่อบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น 

เอไอเอสยังคำนึงและห่วงใยลูกค้าและสังคมในหลายๆ ด้าน

นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-ปัจจุบัน ที่ผ่านมา เอไอเอส มีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมและดูแลลูกค้าดังนี้

18 ก.พ.  เอไอเอส ห่วงใยคนไทย มอบความคุ้มครองประกันชีวิตไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ฟรี!  

26 ก.พ.  เอไอเอส มอบประกันชีวิตโควิด ให้พนักงานทุกระดับ  
4   มี.ค.  เอไอเอส ร่วมมือกับคณะวิศวฯ จุฬาฯ นำเครือข่าย 4G, 5G เพิ่มขีดความสามารถหุ่นยนต์การแพทย์ช่วยเหลือสถานการณ์ COVID-19 

9   มี.ค.  ISENTIA จัดอันดับให้ AIS เป็น TOP 3 แบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของไทย ในการรับมือกับโควิด-19

11 มี.ค.  เอไอเอสสานต่อ อุ่นใจอาสา ภารกิจคิดเผื่อ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ 4 โรงพยาบาล

12 มี.ค.  เอไอเอสมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้ารับชมความบันเทิงบน AIS play และกล่อง AIS PLAYBOX ฟรี

12 มี.ค.  เอไอเอสจับมือ foodpanda และ LINE MAN มอบสิทธิพิเศษฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งส่วนลดอาหาร และค่าส่ง

16 มี.ค. เอไอเอสส่งแพ็กเกจ Working From Home และโซลูชั่นส์ เพื่อคนไทย และองค์กรทุกขนาด พร้อมทำงานจากบ้านได้ง่ายๆ ในราคาสุดประหยัด  

18 มี.ค. เอไอเอสยืนยันความพร้อม จัดเต็มเครือข่าย ทั้งมือถือและเน็ตบ้าน มอบความอุ่นใจให้คนไทย Working From Home พร้อมเริ่มมาตรการแบ่งทีมพนักงานเข้าพื้นที่ทำงานทดแทน

19 มี.ค. เอไอเอสชวนพนักงานทำหน้ากากอนามัย DIY ส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแทพย์

22 มี.ค. ตามที่ กทม. และกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศปิดสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้เอไอเอสประกาศหยุด ทำการชั่วคราว ทั้ง AIS SHOP, Serenade Club และ AIS Telewiz ทุกสาขา บริษัทจึงได้ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ลูกค้าทำธุรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง บนแอป my AIS, AIS Online Store, AIS Contact Center ตลอด 24 ชม.

25 มี.ค. เอไอเอสติดตั้งเครือข่าย 4G และ 5G รพ. สนาม ดูแลผู้ป่วย COVID-19 แห่งแรก ณ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

31 มี.ค. เอไอเอส จัดแพ็กเน็ตราคาประหยัด Student SIM Card ให้เรียนหนังสือจากที่บ้านได้ต่อเนื่อง

2 เม.ย. เอไอเอส เสริมมาตรการเข้ม ปกป้องลูกค้าและพนักงาน ณ จุดให้บริการ ติดตั้งแผงกั้นอะคริลิคใส ลดเสี่ยง COVID-19

นอกจากห่วงในลูกค้าและสังคมแล้ว เอไอเอสยังมีการปรับการทำงานรองรับสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้

มี.ค. Live broadcast แถลงข่าวเปิดให้บริการ 5G เชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการผ่านโซเชียลมีเดีย

มี.ค. เซ็นสัญญาความร่วมมือผ่าน Video Conference ข้ามประเทศระหว่าง ไทย– สิงคโปร์-เกาหลี

และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน