หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ “มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ”ไปเมื่อ 24 มี.ค. นั้น

ล่าสุดในวันนี้ (7 เม.ย.) ที่ประชุม ครม. มีมติขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 เพิ่มอีก 3 เดือน รวมเป็นทั้งหมด 6 เดือน จำนวนเงินรวมเป็น 30,000 บาท/คน

และยังเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมคือ กำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ จาก 50 หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.)

พร้อมทั้งขยายเวลาระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2563

นอกจากนี้ในวันนี้ ครม. ยังมีมติเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดเทอมจากวันที่ 16 พ.ค. 2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563

 

ทั้งนี้ สำหรับมติอนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระยะ 3 วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น

1. พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ 1,000,000 ล้านบาท

– เยียวยาประชาชน และการแพทย์สาธารณสุข 600,000 ล้านบาท
– แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท

2. พ.ร.ก. ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก soft loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs 500,000 ล้านบาท

3. พ.ร.ก. ดูแลเสถียรภาพทางการเงิน 400,000 ล้านบาทอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer