GC ร่วมคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ต้นแบบ 100 ชุด ส่งมอบโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และเครือข่ายเพื่อใช้ในห้อง ICU และห้องผ่าตัดพร้อมรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ขั้นรุนแรง ลดการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เดินหน้าส่งมอบชุดเสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศตามเป้า 100,000 ชุด

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ชั้นนำเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต กล่าวว่า GC ได้ร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการยับยั้งและการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมพลาสติกของ GC ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศและมีประสิทธิภาพสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์จากความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและสถาบันทางการแพทย์เพื่อพัฒนาและออกแบบเป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

“GC ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร.) ในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องใช้และมีความขาดแคลนหรือจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ GC ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นที่มาของการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุขในการยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้” ดร. คงกระพันกล่าว

ทั้งนี้ในความร่วมมือดังกล่าวพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังคงต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขั้นรุนแรง GC จึงได้จัดหาวัสดุเพื่อจัดทำชุดอุปกรณ์ป้องกันฯ หรือ Protective Suit จำนวน 100 ชุด ซึ่งจะนำไปเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาขั้นต่อไป ในชุดดังกล่าวประกอบไปด้วย ชุด Isolation Gown ที่ทำจากผ้าสปันบอนด์ผสม Meltblown ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC) บริษัทในกลุ่ม GC ชุด Coverall และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPRs) สำหรับกล่องกรองอากาศของอุปกรณ์ PAPR ซึ่งจะทำการขึ้นรูปโดยเทคโนโลยี 3D Printing ของ GC ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อนำไปใช้เฉพาะในห้องผ่าตัดและ ICU สำหรับคนไข้โควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงและเตรียมพร้อมที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายด้วย

ดร. คงกระพัน กล่าวอีกว่า สำหรับการคัดเลือกวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตชุดดังกล่าวทำมาจากเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนที่เป็นเคมีภัณฑ์เกรดพิเศษ ซึ่งนำมาขึ้นรูปทำให้สามารถตัดเย็บเป็นชุดป้องกันการติดเชื้อในลักษณะ Medical Suit ที่มีมาตรฐานสูง ขณะเดียวกัน GC ยังได้ผลิตชุดป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้ป่วย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมผลิตเสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) หรือชุด PPE ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก InnoPlus ของ GC ซึ่งได้บริจาคไปยังโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 84,000 ชุดแล้ว และจะทยอยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศรวม 100,000 ชุด

นอกจากนี้ GC ยังได้ร่วมสนับสนุนตู้โควิเคลียร์ หรือตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย และ กลีเซอรีน (Glycerine) ไว้ใช้ร่วมกับตู้โควิเคลียร์ ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปที่จำเป็นต้องมาใช้บริการในโรงพยาบาล ในช่วงภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยเสื้อกาวน์ที่ส่งมอบจะเป็นเสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนคุณภาพดีจาก GC ออกแบบตัดเย็บให้สวมใส่ง่าย มีความเหนียว และยืดหยุ่นสูง สามารถป้องกันเชื้อโรค เลือดและสารคัดหลั่ง ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า รวมทั้งบริเวณคอ และ บ่าด้านหลังมีรอยบาก สามารถกระตุกเพื่อให้เสื้อฉีกขาดหลังการใช้งานได้เลย สามารถอ้อมเอวมาผูกด้านหน้าได้ เพื่อลดการปนเปื้อนหลังใช้งานซึ่งจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ ณ จุดคัดกรอง ซึ่งถือเป็นด่านแรกรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล

สำหรับการมอบเสื้อกาวน์ และอุปกรณ์ครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลและสถานประกอบการที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งหมด 12 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5,000 ชุด 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 4,000 ชุด 3. โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 4,000 ชุด 4. โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 4,000 ชุด 5. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวน 4,000 ชุด 6. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 4,000 ชุด 7. โรงพยาบาล ราชวิถี จำนวน 4,000 ชุด 8. สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 4,000 ชุด 9. โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 3,000 ชุด 10. โรงพยาบาลระยอง จำนวน 2,000 ชุด11. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 2,000 ชุด และ12. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จำนวน 1,000 ชุด

พร้อมกันนี้ GC ยังมอบกลีเซอรีนคุณภาพสูง จำนวน 1,250 กิโลกรัม ภายใต้โครงการ Green Health Project ของ บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล หรือ GGC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ GC Group ให้แก่กองเรือยุทธการ (กร.) เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการจัดทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือ เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้สำหรับดูแลสุขอนามัยและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

นอกจากนี้ GC ยังได้ร่วมกิจกรรมโครงการให้ความรู้และป้องกันโรค COVID-19 และร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรสอนการทำหน้ากากอนามัย เพื่อส่งเสริมการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ณ จังหวัดระยอง ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและยังคงติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือภาคสังคมเพิ่มเติมโดยเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์

อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมพลาสติกชุดเกราะป้องกันภายใต้ความเสี่ยงก็มีความปลอดภัยที่ซ่อนอยู่!!
โลกใบใหม่หลังจากพ้นวิกฤตการใช้ชีวิตของทุกคนต้องเปลี่ยนไปเป็น New Normal ที่มีความซับซ้อนในการดำเนินชีวิตมากขึ้น การเพิ่มพื้นที่เว้นระยะห่าง เจลล้างมือก็ต้องมี แอลกอฮอล์ก็ต้องใช้ หน้ากากอนามัยก็ต้องสวมใส่ นับเป็นแฟชั่นยุคใหม่ของทุกคนในตอนนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ตนเองและผู้อื่น แต่ใครจะไปรู้ว่ายังมีบุคลากรทางการแพทย์อีกมากมาย มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาชีวิตคนไทยให้ปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ยังมีเรื่องราวดีๆ ที่ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านหนังสั้นที่สะท้อนบทบาทความจริงในวิกฤตครั้งนี้ กับประโยคที่ว่า “แต่ยังมีคนอีกกลุ่มที่พื้นที่ปลอดภัยของพวกเขา มีอยู่เพียงใต้ชุดที่ใส่เท่านั้น”
ทำให้เรารู้ว่าความปลอดภัยของแพทย์มีเพียงเท่านี้เอง!!! ดังนั้นความสำคัญของชุดที่เป็นกุญแจในกระบวนการที่รักษาในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมพลาสติก และเคมีภัณฑ์ของไทย ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ GC กับพันธมิตร จึงได้อาสาใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีมาสนับสนุนเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนวัตกรรมจากพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เพื่อเป็นพลังเล็กๆ ที่ช่วยสนับสนุนเหล่าฮีโร่ของคนไทยให้ต่อสู้ผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online