ในช่วง Lockdown จากวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา วิถีชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเว้นระยะห่าง ทำให้เกิดพฤติกรรมบริโภคสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจ Food Delivery และการซื้อขายสินค้าออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลที่ตามมา คือปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เฉพาะในพื้นที่ กทม. มีขยะจากการใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพิ่มขึ้นเป็น 3,432 ตัน จาก 2,115 ตัน ในเดือนเมษายน 2562 คิดเป็นอัตราเติบโตที่สูงขึ้นถึง 62%

นอกจากนี้ ปัญหาการจัดการขยะไม่ถูกต้องยังเป็นปัญหาสะสมที่น่าเป็นห่วงมาก เพราะนำพาไปสู่ “ปัญหาขยะในท้องทะเล”

ทราบหรือไม่ว่า กว่า 80% ของปัญหาขยะในทะเล เกิดจากวิถีการใช้ชีวิตของคนบนบกที่จัดการขยะแบบไม่ถูกต้อง ไม่ใช่จากกิจกรรมที่เกิดใกล้แหล่งน้ำ

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น??

The Sea Saver ผู้พิทักษ์ทะเล” หนังสั้นช่วยกระตุ้นจิตสำนึกจาก SCG ได้สะท้อนให้เห็นถึงต้นตอของปัญหาดังกล่าว โดยบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของ “ขยะ” ที่ถูกทิ้งแบบผิดวิธี ไม่มีการแยกประเภท และไม่มีการใช้ซ้ำให้คุ้มค่า ต่างค่อย ๆ เคลื่อนที่จากเมืองไปด้วยหลากหลายวิธี แต่ไม่ว่าขยะจะเกิดขึ้นที่ไหน ก็มักจะมีจุดจบที่ “ทะเล” และก่อปัญหาขยะให้แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลเท่านั้น แต่ยังกระทบไปถึงวิถีชีวิตของชุมชนริมชายฝั่งอีกด้วย

เรื่องราวการเดินทางของขยะที่เราต่างไม่อยากให้เกิดขึ้นนี้ บอกเล่าผ่าน  โปรเม เอรียา และ โปรโม-โมรียา จุฑานุกาล สองพี่น้องโปรกอล์ฟหญิงระดับโลก ในฐานะ “ทูตพิทักษ์ทะเล” ของโครงการ The Sea Saver” ที่มาร่วมชวนคนไทยให้เป็นผู้พิทักษ์ทะเล ตามแนวทาง SCG Circular Way โดยหวังให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหานี้ และช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรม มาร่วมกันคืนความสวยให้ท้องทะเล และทำให้โลกนี้ดีขึ้นในอนาคต

เพราะ “ขยะในทะเลควรแก้ที่บนฝั่ง”

เริ่มต้นจากการทำให้ทรัพยากรต่าง ๆ…ไม่กลายเป็นขยะ ผ่านหลักการง่าย ๆ ด้วยการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าตามวิถี SCG Circular Way คือ รู้จักใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทุกครั้งก่อนทิ้ง ควรพิจารณาดูว่า สิ่งของต่าง ๆ นั้น ยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้หรือไม่

อาทิ ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล่องอาหาร ช้อน แก้ว ถุง หลังจากใช้งานครั้งแรกแล้ว มักจะยังมีสภาพที่ดีอยู่ จึงสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ได้อีก เพื่อยืดระยะเวลาให้กลายเป็นขยะช้าลง แทนที่จะถูกทิ้งให้เป็นขยะทันทีหลังจากการใช้เพียงครั้งเดียว

เมื่อ “เก็บไว้ใช้ซ้ำ จนกว่าจะใช้ไม่ได้” จนคุ้มค่าแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการ “คัดแยกก่อนทิ้ง” เพื่อแยก “ขยะรีไซเคิล” เช่น ขวดแก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม พลาสติก โลหะ กล่อง เป็นต้น และควรทิ้งขยะเหล่านี้ให้ถูกที่ ถูกประเภท ในถังที่มีฝาปิดสนิท เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งจะแปรรูปสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นของใหม่และนำกลับมาใช้ได้อีก ถือเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า ช่วยลดปัญหาขยะที่อาจจะหลุดลอยไปสู่ทะเลได้

นอกจากนี้ เรายังสามารถร่วมกันรักษาท้องทะเลได้ผ่านการทำกิจกรรมดี ๆ ที่ช่วยอนุรักษ์ทะเลตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น เก็บขยะชายหาด ตักขยะจากทุ่นกักขยะ สร้างบ้านปลา ปลูกหญ้าทะเล หรือปลูกป่าโกงกาง เพื่อคืนความสวยงามให้กลับสู่ธรรมชาติของเรา

เป็นอีกครั้งที่ SCG มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กลับสู่โลกของเรา โดยการกระตุ้นให้ทุกคน “เปลี่ยน” มุมมองในการบริโภคทรัพยากร ผ่าน แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy จากการจุดประกายความคิดกับคนหลากหลายกลุ่ม สร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรม ตั้งแต่การวางแผนออกแบบการผลิต การบริโภค และการจัดการของเสีย

และยังนำเสนอ แนวปฏิบัติ SCG Circular Way ที่บอกเล่าวิธีให้ทุกคนร่วมทำตามได้ง่าย ๆ แค่ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก เพื่อลดการใช้ทรัพยากร และเกิดการหมุนเวียนกลับมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุด

พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนให้เกิดการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรและบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปสู่การเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนร่วมกัน

มาร่วมกันเป็น The Sea Saver ผู้พิทักษ์ทะเล” และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามวิถี SCG Circular Way เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าไปพร้อมกันได้ที่ https://bit.ly/2At3CXsอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน