รายได้ BDMS เท่าไร ? วิเคราะห์ขุมทรัพย์ของ กลุ่ม BDMS ที่ไม่ได้มีแค่โรงพยาบาล

ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี จากสังคมสูงวัย และคนไทยใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ตลอดจนการมีประกันสังคมและประกันสุขภาพ ทำให้คนไทยที่มีประกันเหล่านี้เลือกที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลแทนคลินิกเหมือนในอดีต จะได้ไม่ต้องออกเงินรักษาด้วยตัวเอง

ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน BDMS หรือ กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ของหมอปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ถือเป็นเครือโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริหารและมีหุ้นอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลใหญ่หลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่อยู่ในเครือรวมกันมากถึง 48 โรงพยาบาล ทั้งในประเทศไทยและเออีซี

รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่ในอีก 2 โรงพยาบาล ได้แก่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลเอกอุดร

แม้ในไตรมาสแรกของปี 2563 ธุรกิจโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMS จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากลูกค้าต่างชาติที่หายไป และลูกค้าชาวไทยที่ไม่มีเรื่องเร่งด่วนในการรักษาชะลอการรักษาออกไปก่อนด้วยเหตุผลหลาย ๆ ประการ

ทำให้ในไตรมาสแรกปี 2563 BDMS มีรายได้ 20,003 ล้านบาท ลดลง 4% จากไตรมาสแรกปี 2562

แบ่งเป็นรายได้จากค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลในเครือ 18,882 ล้านบาท ติดลบ 5%

รายได้จากการจำหน่ายสินค้า 858 ล้านบาท เติบโต 14%

รายได้อื่น ๆ 263 ล้านบาท เช่น บริการ Wellness เติบโต 17%

เมื่อเทียบกับ รายได้ BDMS ตลอดทั้งปี 2562 อยู่ที่ 83,774 ล้านบาท เติบโต 7% จากปี 2561

แบ่งเป็นรายได้จากค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลในเครือ 79,630 ล้านบาท เติบโต 7%

รายได้จากการจำหน่ายสินค้า 3,092 ล้านบาท ไม่มีการเติบโต

รายได้อื่น ๆ 1,051 ล้านบาท เติบโต 15% ส่วนหนึ่งจากการเปิด Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok เมื่อมิถุนายน 2562

จะเห็นได้ว่า รายได้ในส่วนจำหน่ายสินค้าไตรมาสแรกปี 2563 มีการเติบโตอย่างน่าสนใจเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่รายได้ในกลุ่มนี้ไม่มีการเติบโตแต่อย่างใด

และ รายได้ BDMS ในการขายสินค้าคืออะไร

อย่างที่เราจั่วหัวไปว่าธุรกิจ BDMS ไม่ได้มีแต่โรงพยาบาล แต่ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือกว่านั้น

เพราะรายได้จากการขายสินค้าของ BDMS มาจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยา น้ำเกลือ และเวชภัณฑ์ จาก 4 บริษัท

ประกอบด้วย

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด

บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายน้ำเกลือ เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล และใช้ในบ้าน เช่น น้ำเกลือ สารละลายปราศจากเชื้อ น้ำยาล้างไต อุปกรณ์ล้างจมูก ยาฉีดปราศจากเชื้อ ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย และอื่น ๆ

ภายใต้บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราดอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด มีแบรนด์น้ำเกลือ Klean&Kare แบรนด์น้ำเกลือที่คนไทยรู้จักกันดี

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด เดิมก่อตั้งในนาม “โรงงานอำนวยเภสัช” ได้เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2498 ผลิตยาและเวชภัณฑ์ออกจำหน่ายในประเทศไทย

ใน 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด มีรายได้หลักและกำไร ที่แจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้

2560       1,338.18 ล้านบาท                กำไร 209.63 ล้านบาท

2561       1,530.76 ล้านบาท                 กำไร 277.40 ล้านบาท

2562       1,534.10 ล้านบาท                กำไร 216.36 ล้านบาท

 

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยา และธุรกิจ OEM รับจ้างผลิตยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริมให้กับผู้ว่าจ้าง มีแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันดีคือ ยาพาราเซตามอล แบรนด์ บาคามอล

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด มีรายได้ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

2560       808.73 ล้านบาท   กำไร 69.55 ล้านบาท

2561       956.60 ล้านบาท   กำไร 115.85 ล้านบาท

2562       1,044.96 ล้านบาท กำไร 140.98 ล้านบาท

 

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ร้านขายยาที่มีสาขา 110 สาขาทั่วประเทศ มีรายได้จากการประกอบกิจการดังนี้

2560       934.88 ล้านบาท   ขาดทุน 119.64 ล้านบาท                     

2561       936.35 ล้านบาท   ขาดทุน 135.22 ล้านบาท

2562       912.21 ล้านบาท   ขาดทุน 222.70 ล้านบาท

 

และบริษัท เฟิสท์ เฮ็ลธ ฟู้ด จำกัด ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ มีรายได้ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

2560       113.15 ล้านบาท   กำไร 10.40 ล้านบาท           

2561       133.63 ล้านบาท   กำไร 3.83 ล้านบาท

2562       142.35 ล้านบาท   กำไร 6.63 ล้านบาท

 

นอกจากธุรกิจขายสินค้า ในกลุ่ม BDMS ยังมีธุรกิจแล็บต่าง ๆ มีรายได้ปี 2562 ที่ 991.75 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2661 ที่มีรายได้ 934.02 ล้านบาท ประกอบด้วย

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด

และบริษัท ไบโอ โมเลกุลล่าร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

N Health (Cambodia) Co., Ltd.

และ N Health Myanmar Co.,Ltd

การที่ BDMS ไม่ได้หยุดที่ธุรกิจโรงพยาบาล แต่ยังต่อยอดธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับยาและสุขภาพ เพื่อเก็บเม็ดเงินกลับมาในธุรกิจมากที่สุด เพราะธุรกิจโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ ยา น้ำเกลือ และอื่น ๆ รวมถึงแล็บตรวจวินิจฉัยเฉพาะด้าน และอื่น ๆ

และเมื่อ BDMS มีบริการและสินค้าเหล่านี้อยู่ในมือ แทนที่โรงพยาบาลจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการอื่นทั้งหมดเพื่อซื้อสินค้าและบริการมารักษาลูกค้าในโรงพยาบาล กลับกลายเป็นการควักเงินจากกระเป๋าด้านขวาบางส่วนเพื่อจ่ายให้กับกระเป๋าด้านซ้าย และสุดท้ายรายได้และกำไรที่กลับมาให้กับกลุ่มธุรกิจโดยรวม และยังนำสินค้าที่มีอยู่ออกจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลในเครือ และบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย

 

Marketeer FYI

ใครคือผู้ถือหุ้นใหญ่ BDMS

  1. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ สัดส่วนถือหุ้น 16.08%
  2. บ. ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด สัดส่วนถือหุ้น 8.89%
  3. บมจ. วิริยะประกันภัย สัดส่วนถือหุ้น 5.97%
  4. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สัดส่วนถือหุ้น 5.21%
  5. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ สัดส่วนถือหุ้น 3.46%
  6. สำนักงานประกันสังคม สัดส่วนถือหุ้น 2.68%

ที่มา: Set.or.th (ข้อมูลอัปเดต12 มีนาคม 2563)

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer