นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ นางสุจิตา  เพ็งอุ่น Chief Operating Officer Large Format  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล มอบเงิน จำนวน   31,038,584  บาท จากการระดมทุนรับบริจาคผ่านโครงการ “20 บาทเพื่อศิริราช-กาญจนา” และ โครงการ “ของขวัญเพื่อชีวิต” โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   รับมอบเพื่อนำเงินบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ชนิดา พื้นแสน,  รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร, รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ ร่วมด้วย ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็ว ๆ นี้ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online