ปัจจุบัน Mega Trends นับเป็นหนึ่งแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านธุรกิจ ด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม สำหรับเทรนด์ที่คนทั่วโลกต่างกำลังให้ความสนใจคงหนีไม่พ้น เมกะเทรนด์ด้านสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ นับเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง และไม่มีขาดทุน แถมยังได้กำไรในระยะยาว ส่งผลให้สุขภาพเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง โดยมูลค่าตลาดสุขภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยทางสภาพแวดล้อม อาทิ ด้านประชากรโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมด้านสุขภาพเปลี่ยนไปหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพตามแนวคิดของ Wellness จึงต้องเริ่มจากการเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดี ด้วยการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันก่อนเกิดโรค และดูแลตรวจสุขภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกลงไปในแต่ละระบบของร่างกาย มากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา แต่จากข้อมูลโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2537–2560 รายงานทั้งมะเร็งและโรคอ้วนยังคงเป็นปัญหาทางสุขภาพในอันดับต้น ๆ ขณะที่ด้านกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยว่าโรคอ้วนก็มีสถิติสูงส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาเช่นเดียวกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องมือในการคัดกรองเพื่อหาทางป้องกันก่อนเกิดปัญหาทางสุขภาพดังกล่าว

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ ผู้อํานวยการศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center ในโรงพยาบาลพระราม 9 เผยว่า วันนี้หลายคนทราบกันดีว่าเมกะเทรนด์เกี่ยวกับ Wellness และสุขภาพ ขึ้นเป็นหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนในมุมมองของนักธุรกิจ ซึ่งเทรนด์สุขภาพนับเป็นกระแสที่ได้รับการตอบรับมาในระยะหนึ่งแล้ว จากช่วงหลายปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่าการดูแลสุขภาพเป็นเทรนด์ที่โดดเด่นน่าจับตามอง ส่งผลให้หลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นกว่าในอดีตมากขึ้น อาทิ ธุรกิจด้านสถาบันดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและ Wellness โรงพยาบาล ธุรกิจด้านอาหารออร์แกนิก การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารเสริมต่าง ๆ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งล่าสุด ทั้งโครงสร้างประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และสถานการณ์โรคระบาด อาทิ ประชากรโลกในหลายประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 การระบาดของโควิด-19 ล้วนส่งผลให้คนทั่วโลกสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น เช่น การล้างมือ การใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ รักษาความสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดโรคในชีวิตประจำวัน ใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นควันและเชื้อโรค รวมถึงการนำเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Gadget กลุ่ม Wearable เข้ามา Monitor กิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ  ทั้งคุณภาพการนอน ระดับความเครียด ปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นการสะท้อนที่ชัดเจนว่าคนหันมาสนใจใส่ใจสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งเริ่มลงทุนเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น

ซึ่งหากเปรียบเทียบเรื่องสุขภาพหรือชีวิตกับการลงทุนกับหุ้นหนึ่งตัว แน่นอนว่าผู้ลงทุนต้องมีการวิเคราะห์หุ้นตัวนั้นในเชิงลึกเพื่อผลกำไร เช่นเดียวกับสุขภาพร่างกายที่แค่ตรวจสุขภาพประจำปี ได้ผลตรวจออกมาดี แต่ยังต้องรับประทานยาแก้แพ้ทุกวัน หรือยังมีปัญหาน้ำหนักตัวเกินและยังไม่สามารถลดน้ำหนักได้ คุณหมอ Wellness เข้ามามีบทบาทในการปรับพอร์ตสุขภาพ เหมือนนักวิเคราะห์หุ้นที่ทำหน้าที่ช่วยปรับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน คุณหมอจะทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เชิงลึกไปที่แต่ละระบบของร่างกายว่าเป็นอย่างไร และปรับสุขภาพให้ โดยดูที่ต้นตอที่แท้จริงของปัญหาสุขภาพ นำไปสู่การรักษาหรือการป้องกันอย่างตรงจุด

Yoga female cooking homemade salad

W9 Wellness Center พบว่าจากสภาพแวดล้อมการแพร่ระบาดโควิด-19 มลภาวะจากฝุ่น PM2.5 และผู้ที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ต้นปี 2562 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนสุขภาพเริ่มตื่นตัวมากขึ้น ล่าสุดพบมีผู้ใช้บริการตรวจดูแลสุขภาพเชิงลึกกับ W9 Wellness ด้านการตรวจภูมิต้านทานสูงมาเป็นอันดับต้น ๆ โดยช่วงก่อนช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 มีอัตราผู้ใช้บริการ 15.57% ขณะที่ช่วงหลังโควิด-19 อัตราผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 20.65% เห็นได้ชัดว่าปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจและเลือกลงทุนเพื่อสุขภาพมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งพอร์ตการลงทุนที่ให้ผลกำไรเป็นคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องทำงานได้เต็มที่ สร้างผลกำไรกลับมาให้มากกว่าเงินลงทุนที่ใช้ไปเพื่อการตรวจและดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ทำให้มีความสุขในระยะยาว “ยีนคนเราเหมือนกันส่วนใหญ่กว่า 99% มีเพียงไม่ถึง 1% ที่ต่างกัน ดังนั้น ปัจจัยอื่นซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกล้วนเป็นต้นตอของปัญหาสุขภาพ และในปัจจุบันเรายังให้ความสำคัญค่อนข้างน้อยกับการตรวจหาต้นตอโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง โรคอ้วนที่นำมาซึ่งโรคอื่น ๆ อีกมาก ทั้ง ๆ ที่ปัจจุบันมีเครื่องมือในการ Screen มากมายเพื่อตรวจหาสมดุลในการดูแลสุขภาพ เช่น การตรวจหาความสมดุลลำไส้ ความสมดุลฮอร์โมน ระดับความเครียด ระดับสารพิษ และระดับวิตามินต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งการรู้ข้อมูลเหล่านี้ของแต่ละคน จะช่วยทำให้สามารถออกแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีสุขภาพที่ดีตลอดอายุที่ยืนยาว” นายแพทย์พิจักษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

W9 Wellness Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) ในโรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการโปรแกรมการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน ออกแบบการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ผ่านการตรวจสุขภาพเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทั้งด้านพันธุกรรม ระดับฮอร์โมน วิตามิน และการขับสารพิษ พร้อมคำแนะนำจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการช่วยสร้างสมดุลสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมดูแลสุขภาพที่หลากหลายเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้ตรงกับความต้องการสูงสุด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.w9wellness.comอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน