กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลทินัม (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award at Platinum Level) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยโคคา-โคล่าได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 11 จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ ของ โคคา-โคล่า โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงกิจกรรมพนักงานจิตอาสาอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน