นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ (ขวา) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เข้ารับมอบรางวัลองค์กรดีเด่น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ (กลาง) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของเป๊ปซี่โคที่เรียกว่า ผลงานดี สำนึกดี (Winning with Purpose) ซึ่งมุ่งเน้นด้านการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานของเป๊ปซี่โคตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด เป๊ปซี่โคได้เริ่มโครงการ CSR ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานลำพูนและพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกมันฝรั่งมาตั้งแต่ปี 2556 โดยการมอบรางวัลได้จัดขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน