หลังจากที่ บมจ. การบินไทย และ บมจ. บางกอกโพสต์ ประสบกับสภาวะส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ (ติดลบ) หรือประสบกับปัญหาหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ ในงบการเงินประจำปี 2563 โดยส่วนของผู้ถือหุ้นจะคิดจากงบดุลที่นำสินทรัพย์มาลบกับหนี้สิน

จนทั้งสองบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และ SP (Suspension) ห้ามซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และอาจจะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดฯ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

ซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าวทำให้ บมจ. การบินไทย และ บมจ. บางกอกโพสต์ ต้องทำแผนดำเนินงานฟื้นฟูกิจการด้วยการปรับปรุงแผนโครงสร้างทุนและโครงสร้างหนี้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทั้งสองบริษัทหนีรอดจากการเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และปลดเครื่องหมาย NC (Non-compliance) ก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อขายในตลาดฯ

 

โดย บมจ. การบินไทยมีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อฟื้นฟูกิจการ พร้อมแนวทางเพิ่มทุน แปลงหนี้เป็นทุน และแผนปฏิรูปธุรกิจ

 

ส่วน บมจ. บางกอกโพสต์ได้แจ้งทางเลือกของบริษัท ว่าอยู่ในระหว่างวางแผนแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ การเพิ่มทุนจดทะเบียน หานักลงทุนที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ ที่กำลังอยู่ในระหว่างเจรจากับนักลงทุนหลายราย รวมถึงการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และปรับโครงสร้างองค์กร

 

จากการที่ บมจ. การบินไทย และ บมจ. บางกอกโพสต์ เสนอแนวทางดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้หุ้น THAI ของ บมจ. การบินไทย และ POST ของ บมจ. บางกอกโพสต์ กลับมาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 16 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ลงทุนจะซื้อหุ้นด้วยวิธี Cash Balance หรือชำระเงินทั้งจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์

 

เพื่อระดมทุน ลดสัดส่วนของหนี้สิน

 

โดยกำหนดราคาหลักทรัพย์มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 วันแรกที่มีการซื้อขาย

 

ราคาซื้อขายหุ้น THAI ครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องหมาย SP อยู่ที่ 4.08 ต่อหุ้น และ POST 1.00 บาทต่อหุ้น และเมื่อวันทำการต่อไปหุ้นจะปรับตามเกณฑ์ปกติ

 

และหลักทรัพย์ทั้งสองยังขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดการซื้อขาย และวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 จะขึ้นเครื่องหมาย SP ตามเดิม

 

ทั้งนี้ ผลประกอบการ บมจ. การบินไทย สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

มีทรัพย์สินรวม 208,790.92 ล้านบาท

หนี้สินรวม 337,455.78 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 128,742,489 ล้านบาท

รายได้รวม 48,636.86 ล้านบาท

ขาดทุนสุทธิ 41,170.74 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น ติดลบ 64.68 บาท

 

สำหรับ บมจ. บางกอกโพสต์

ทรัพย์สินรวม 1,768.34 ล้านบาท

หนี้สินรวม 2,009.64 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 230.21 ล้านบาท

รายได้รวม 465.94 ล้านบาท

ขาดทุนสุทธิ 364.94 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น ติดลบ 0.73 บาทอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน