เพื่อให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเปิดบริการให้ประชาชนที่สนใจ สามารถฉีดวัคซีนในรูปแบบ Walk-In ได้

การฉีดวัคซีนแบบ Walk-In จะให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้บริหารและจัดการเอง

 

ทำให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยสมัครใจสามารถทำได้ 3 รูปแบบดังนี้

1. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม กลุ่มนี้จะทราบวันเวลาที่ชัดเจนในการรับบริการ

2. ฉีดผ่านการนัดหมายโดยตรงของโรงพยาบาลที่มีข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีน

3. การ Walk-In ฉีดให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีประวัติการรักษาโรค แต่มีความจำเป็นและต้องการฉีดวัคซีน เช่น คนขับรถสาธารณะ เป็นต้น

 

การกระจายวัคซีน เบื้องต้นจะกระจายในสัดส่วน 30-50-20

ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม 30%

สถานพยาบาลกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 50%

Walk-In 20%

ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัด

 

สำหรับองค์กรหรือโรงงานขนาดใหญ่สามารถติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนแบบกลุ่มได้

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน