แม้กระทรวงสาธารณสุขจะเปิดโครงการให้ประชาชนที่สนใจสามารถ Walk-In เข้ามาฉีดวัคซีนได้

โดยโครงการนี้จะดำเนินการอย่างไรขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด

 

สำหรับกรุงเทพฯ พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าในวันนี้กรุงเทพฯ ยังไม่พร้อมเปิดให้ประชาชน Walk-In เข้ามาฉีดวัคซีนได้

เนื่องจากจำนวนวัคซีนยังมีอยู่จำกัด

 

แม้กรุงเทพมหานครจะมีศูนย์ฉีดวัคซีนที่ไม่ใช่โรงพยาบาลเปิดให้บริการในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564  แต่ศูนย์บริการนี้ยังอยู่ในระยะทดลองระบบ ที่ กทม. ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้บริการวัคซีนกลุ่มเป้าหมายที่ กทม. มีรายชื่อแล้วตามที่ได้รับจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ที่ยังตกค้างบางส่วน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้า เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค ทีมที่ต้องเข้าไปดูแลประชาชนในชุมชน

พนักงานเก็บขนขยะ

และประชาชนกลุ่มอาชีพเสี่ยง ในเบื้องต้นจะเน้นไปที่บุคคลที่ต้องทำงานบริการประชาชนและมีความเสี่ยงสูง เช่น พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รถประจำทาง แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น

 

โดยการฉีดระยะแรกในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ยังคงเน้นให้บริการกับผู้ที่จอง ผ่านระบบหมอพร้อม หรือลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาล

ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค 

 

แต่หากได้วัคซีนเพิ่มขึ้นจะขยายกลุ่มที่จะรับวัคซีนให้มากขึ้นทันที

 

อ้างอิง อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน