การระบาดของโควิด-19 ในรอบนี้ที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และต้องยกระดับมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่รายได้หลักมาจากการให้บริการนั่งรับประทานในร้าน (Full Service)

ขณะที่ร้านอาหารกลุ่มอื่น อาทิ ร้านอาหารที่ให้บริการจำกัด (Limited Service) และร้านอาหารข้างทาง (Street food) ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสูงกว่าน่าจะได้รับผลกระทบลดหลั่นกันลงไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บวกกับต้องเผชิญกับปัจจัยรอบข้างทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง และความกังวลจากสถานการณ์โควิด-19

ทำให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจร้านอาหารที่ยังไม่กลับมาฟื้นตัว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับคาดการณ์มูลค่าธุรกิจร้านอาหารปี 2564 ลดลง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

1. กรณีพื้นฐาน ภาครัฐสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้เร็ว ธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลสามารถกลับมาเปิดให้บริการนั่งในร้านได้ตามปกติ

คาดว่ามูลค่าของธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 จะเหลือเพียง 3.50 แสนล้านบาท (-13.5%)

2. กรณีเลวร้าย ความเสี่ยงการระบาดของโควิดที่อาจจะมีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง

ทำให้การฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารมีความล่าช้าและสร้างผลกระทบในระยะกลางกับผู้ประกอบการร้านอาหาร

ทำให้คาดว่ามูลค่าของธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 จะหายไป 7.0 หมื่นล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือเหลือเพียง 3.35 แสนล้านบาท (-17.3%)ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online