หลักสูตร Super Brand Manager เป็นหลักสูตร Flagship ของสมาคมการตลาดฯ ที่เหมาะสำหรับผู้บริหารด้านการตลาด การขาย และการสื่อสาร ที่ต้องการ reskill & upskill ทั้งด้านวิสัยทัศน์และการลงมือทำจริง รับรองคุณภาพโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ เคยเข้าร่วมเป็นจำนวน 34 รุ่น กว่า 1,700 คน

เนื้อหาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในโลกการตลาดยุค Post-Covid 19 ที่ต้องวางกลยุทธ์ วางแผนปฏิบัติการทางการตลาด และบริหารแบรนด์ให้ได้ทั้งผลกำไรและตอบโจทย์โดนใจกลุ่มลูกค้า

ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้รับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กับ 4 แกนความรู้หลัก MARKETING INTEGRITY & SUSTAINABILITY, STRATEGIC MARKETING, MARTECH & INNOVATION และ STORYTELLING

รวมถึงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ NETWORKING สร้างมิตรภาพของผู้เข้าร่วมอบรมให้เกิดเครือข่ายผู้บริหารการตลาดที่เข้มแข็ง เกิดความร่วมมือ และสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันได้ในอนาคต และแบ่งกลุ่มทำแผนการตลาดจากโจทย์จริง พร้อมการนำเสนอแก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด  รับจำนวนจำกัด

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน