ในเดือนที่ผ่านมาระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นมากถึง 15.47%
คิดเป็นประกันตนทั้งหมด 19,175,024 คน  ถือเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2564 ที่มีผู้ประกันตน 16,606,720 คน
การเติบโตของผู้ประกันตนรวมในเดือนกรกฎาคม 2564 มาจากการเพิ่มขึ้นของผู้ประกันตนใน ม. 40  ที่มีการเพิ่มขึ้นถึง 69.67% จากเดือนมิถุนายน 3,611,621 คน  เพิ่มขึ้นเป็น 6,127,797 คนในเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น  จากที่ผ่านมาที่เคยเติบโตเพียงเล็กน้อย ซึ่ง ม. 40 เป็นการประกันตนในกลุ่มผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ อายุ 15-65 ปีขึ้นไป
ส่วนประกันสังคม ม. 33 เป็นการประกันสังคมภาคบังคับในกลุ่มลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง กลุ่มที่มีจำนวนผู้ประกันตนมากที่สุดถึง 11,127,233 คน ในเดือนกรกฎาคม 2564 แต่เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตน้อยที่สุด  ด้วยการเติบโตเพียง 0.26% จากเดือนมิถุนายน 2564 ที่มีผู้ประกันตน 11,097,986 คน
แม้จะมีการเติบโตเพียงเล็กน้อย แต่ถือว่าเป็นทิศทางการเติบโตจากเดิมที่เคยติดลบ ด้วยผู้ประกันตนในระบบที่ลดลงจากสถานการณ์โควิดในประเทศไทย  โดยในเดือนเมษายน 2564 เป็นเดือนที่มีผู้ประกันตนใน ม.33 ต่ำสุดในปี 2564 ด้วยผู้ประกันตน 11,051,702 คนเท่านั้น
สำหรับ ม. 39 ซึ่งผู้เข้าระบบประกันตนมาตรานี้ได้จะต้องเป็นผู้ประกันตนใน ม. 33 มาก่อน และมีการส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน ในวันที่สมัครเข้าเป็นผู้ประกันสังคม ม. 39 จะต้องลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน
ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาผู้ประกันตนมาตรานี้มีจำนวนเพิ่มขึ้น 1.21%
จาก 1,897,113 คนในเดือนมิถุนายน เป็น 1,919,994 คนในเดือนกรกฎาคม  การเพิ่มขึ้นของผู้ประกันมาตรานี้ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดี เพราะตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงนัยสำคัญอีกประการหนึ่งว่าในวันนี้มีคนตกงานเพิ่มขึ้นจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้เช่นกัน


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน