จบปีราชการไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับปี 2564

รายได้รัฐส่วนใหญ่จะมาจากการเก็บภาษีของสรรพากร

ในปีนี้สรรพากรเก็บภาษีลดลง 1.47%

แต่กรมสรรพสามิต ทำรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

การหารายได้ของภาครัฐในกลุ่มรัฐพาณิชย์ในปีนี้เป็นกลุ่มที่มีรายได้ลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งรายได้ในส่วนกลุ่มรัฐพาณิชย์จะมาจากหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ เช่น โรงงานยาสูบ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เงินปันผลจากบริษัทที่รัฐถือหุ้น

แม้รัฐจะหารายมาแต่รัฐมีการหักกลบลบกับค่าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การคืนภาษีของกรมสรรพากร, อากรถอนคืนกรมศุลกากร, การกันเงินเพื่อชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก, การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด และการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจฯ

ซึ่งการหักกลบลบนี้มาจากการคืนภาษีของกรมสรรพากร เป็นส่วนใหญ่ โดยในปีนี้มีการคืนภาษีของกรมสรรพากร 317,600 ล้านบาท

และอันดับที่สอง ได้แก่ การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจฯ 121,000 ล้านบาท

 

ทำให้รายได้สุทธิของรัฐปีนี้ 2,677,000 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2.49%อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน