บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ส่งทีมลงพื้นที่มอบกำลังใจและสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนเป็นวงกว้างมายาวนานกว่า 1 เดือน ณ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี คุณสุนันญา ศรีน้อยขาว ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบถุงยังชีพร่วมกับพันธมิตรให้กับประชาชน อำเภอบางบาล จำนวนทั้งหมด 2,510 ครัวเรือน 16 วัด และ 2 โรงเรียน เพื่อกระจายความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน