ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) ภายใต้การดูแลของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์แกมโบล (GAMBOL) ได้ร่วมจัดโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 214 ทีม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวารสารศาสตร์ฯ ทีม “ขอแตะหน่อย” โดยมีอาจารย์พรรณวดี ประยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 130,000 บาท และรางวัล Creative Award ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท

นอกจากนี้ทีม “ก้าวแรกไม่เป็นไร ก้าวต่อไปทาเคชิ” นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 40,000 บาท

อีกทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัล The Best Support ทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาส่งเข้าร่วมโครงการมากที่สุด

#TuToday

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน