ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) โดยนายชัยภัทร์ คัมภีรคุปต์ (ซ้าย) หัวหน้าบริหารอาคารสำนักงาน เป็นตัวแทนธนาคารรับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับ Bronze จากโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย “BSA Building Safety Award 2021” โดยรางวัลมอบให้กับ ทีเอ็มบีธนชาต สำนักงานเพชรบุรี ที่มีมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความปลอดภัย มีการดูแล พัฒนา ปรับปรุงอาคารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งด้รับการรับรองจากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมีนายพิศุทธิ์ สุขุม รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานมอบโล่รางวัลอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน