ต้องเข้าใจก่อนว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา โรคระบาดทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน การจะก้าวหน้าในภาคธุรกิจมีเรื่องใหม่ ๆ ที่เราต้องพิจารณาอยู่เต็มไปหมด

 

สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีทั้งในปี 2022 และต่อไปในอนาคต  ซึ่งนายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชัน (ประเทศไทย) ได้มีการนำข้อแนะนำที่จำเป็นที่ได้มาจากการพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงทั่วเอเชียแปซิฟิกมาแบ่งปัน

 

  1. ลงทุนกับเทคโนโลยีคลาวด์อย่างจริงจัง 

 

Cloud คือเทคโนโลยีที่ใช้จัดเก็บ ใช้งาน และเรียกดูข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

 

การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบคลาวด์รวมถึงเทคโนโลยีอัตโนมัตินั้นมีความสำคัญมาก โดยในภาคเอกชนนั้น พบว่าอุตสาหกรรมทุกประเภทจะมีองค์กรอย่างน้อยหนึ่งรายที่ใช้ระบบดิจิทัลทำงานบนคลาวด์ โดยพบเห็นทั้งในธุรกิจค้าปลีก สื่อ ความบันเทิง การท่องเที่ยว การศึกษา โลจิสติกส์ บริการทางการเงิน เฮลท์แคร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และการขนส่ง

 

คลาวด์มอบอิสระแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค ช่วยให้มีเวลาใช้ความคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่มีความโดดเด่นและสร้างผลกำไรได้มากกว่า นอกจากนี้ ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าคลาวด์ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผ่านการใช้เครื่องมือที่ติดตั้งปัญญาประดิษฐ์ และระบบการเรียนรู้ของเครื่องรูปแบบใหม่ ช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีความเข้าใจสามารถสั่งงานได้เพียงปลายนิ้วเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจขององค์กร

 

  1. เรียนรู้การใช้ AI 

 

สถาบัน Foresster ทำนายว่าองค์กร 1 ใน 5 จะลงทุนมากขึ้นเป็นสองเท่ากับสิ่งที่เรียกว่า “ปัญญาประดิษฐ์ภายใน (AI inside)” ซึ่งก็คือปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องที่ฝังอยู่ในระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร และภายในปี 2025 ทาง Gartner ยังทำนายว่าวิสาหกิจ 10% ที่ติดตั้งระบบวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจะสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างน้อย 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 90% ที่เหลือซึ่งไม่ได้ติดตั้ง 

 

เนื่องจากวิสาหกิจส่วนใหญ่มีปริมาณข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ระบบอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์เป็นเสมือนเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้จากข้อมูลเหล่านั้น รวมถึงยกระดับการตัดสินใจ และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในขั้นต่อไปได้ ดังนั้นรีบสร้างความได้เปรียบตั้งแต่วันนี้ย่อมดีกว่า

 

  • ตามเทรนด์ Sustainable Business

 

ผู้คนในทุกช่วงวัยเริ่มสนใจแนวคิดและพันธสัญญาด้านความยั่งยืนของบริษัทมากขึ้นเรื่อย ๆ  วิสาหกิจต่าง ๆ ก็กำลังทำเช่นเดียวกับซัปพลายเออร์และคู่ค้าทุกราย นั่นคือการพยายามทำให้องค์กรของตนเองมีความน่าเชื่อถือในด้านการลดอัตราการปล่อยคาร์บอน เปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน การเปลี่ยนวิธีการกลบฝังขยะ และการหันมาใช้แนวทางการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด

 

ในปี 2022 ธุรกิจต่าง ๆ ต้องมุ่งมั่นวางแผนและดำเนินกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิก สถาบัน Foresster รายงานว่ากลุ่มบริษัทในรายชื่อ Fortune Global 200 กว่า 92% ในอเมริกาเหนือ และ 81% ในกลุ่มประเทศยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มีการแต่งตั้งตำแหน่งผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ และตำแหน่งอื่น ๆ ในระดับบริหาร ในขณะที่เอเชียแปซิฟิกมีตำแหน่งด้านนี้เพียง 26%

 

  • นายจ้างต้องปรับ Mind-Set อย่างหนัก 

 

บริษัทจำเป็นต้องกระตือรือร้นมากขึ้นในการวางแผนเส้นทางอาชีพให้กับพนักงานที่มีคุณค่ามากที่สุด และรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาในเรื่องสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต ความยืดหยุ่นของสถานที่ทำงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ก็ต้องยอมเห็นพวกเขาเดินออกไปจากองค์กร

 

รายงาน 2021 AI@Work report by Oracle and Workplace Intelligence พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากกล่าวว่าการแพร่ระบาดเป็นสาเหตุทำให้พวกเขารู้สึก “จมปลัก” และผลักดันให้พวกเขาต้องทบทวนอนาคตของตนเองอีกครั้ง ผลลัพธ์ก็คือพนักงานกว่า 84% ต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานในปีหน้า 86% ไม่พึงพอใจกับการสนับสนุนด้านอาชีพการงานของนายจ้าง และ 91% กล่าวว่านายจ้างควรรับฟังความต้องการของพวกเขามากกว่า นอกจากนี้ 93% ของผู้ทำแบบสอบถามยังระบุว่าการแพร่ระบาดทำให้การสร้างสมดุลชีวิตและงาน สุขภาพจิต และความยืดหยุ่นในการทำงาน มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับพวกเขา

 

  • เข้าใจว่าซัปพลายเชนจะ ‘ไม่ปกติอีกต่อไป’

 

โควิด-19 กดดันให้นักวางแผนซัปพลายเชนต้องประเมินลำดับความสำคัญเสียใหม่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการบริหารซัปพลายเชน Supply Chain Management (SCM) ใหม่ล่าสุด ดังที่ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านซัปพลายเชนแห่งออราเคิล เอริก ดอมสกี้ และ ไรอัน ซัมเรก กล่าวว่า “การไม่เคยปกติ” ได้กลายเป็น “ความปกติ” ไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันใช้การเติมสินค้าคงคลังในระดับที่ปลอดภัย หรือเผื่อในกรณีฉุกเฉิน แทนการเติมสินค้าคงคลังให้ทันเวลา ที่เคยใช้เมื่อก่อน

 

เมื่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจากการซื้อหน้าร้านมาเป็นออนไลน์ บริษัทต่าง ๆ จึงต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการวางแผนสำหรับสิ่งต่าง ๆ ที่จะกระทบกับโรงงาน ศูนย์ข้อมูล และห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญจากออราเคิลแนะนำว่า ควรใช้โซลูชั่นการวางแผนซัปพลายเชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจำลองสถานการณ์และสร้างการทำนายรูปแบบอุปสงค์ทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ได้มากยิ่งขึ้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน