WHA Group กับยุทธศาสตร์เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมทรานฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ

WHA Group กางแผนเติบโตในอีก 5 ปีถัดจากนี้ ทุ่มงบลงทุน 5 หมื่นล้าน ครอบคลุมทั้ง 4 ธุรกิจ คาดการณ์รายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานปกติแตะระดับ 21,000 ล้านบาทในปี 2569 หรือ 1.75 เท่าจากปี 2564

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “2564 เป็นอีกปีที่ท้าทายเพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่จำกัดโอกาสในการเดินทางของลูกค้าและนักลงทุนต่างประเทศ แต่เราก็ยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตได้อย่างน่าทึ่ง และรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งไว้ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของดับบลิวเอชเอ เราได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงการดำเนินงานของเรา โดยมีวัตถุประสงค์สองด้านคือ หนึ่ง การมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้า และสองคือ การพัฒนาการดำเนินงานให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้”

แผนการเติบโตในปี 2565 ของ WHA Group

เพื่อที่จะทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล ก้าวต่อไปของ WHA Group ก็คือ การใช้เทคโนโลยีเพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ จากผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนโรดแมปของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่ตั้งเป้าหมายจะก้าวเป็นบริษัทเทคโนโลยีให้ได้ภายในปี 2567

1. มุ่งขยายธุรกิจใหม่ ๆ ในไทย

โดยการขยายพื้นที่ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะในทำเลยุทธศาสตร์ใน 3 จังหวัดอีอีซี ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยจะขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์ให้ครอบคลุม ตั้งแต่อาคารคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit และคลังสินค้าแบบทั่วไป ไปจนถึงอาคารคลังสินค้าที่มีขนาดเล็กลง เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรขนาดย่อมและธุรกิจ SME และตอบโจทย์เซกเมนต์ที่กำลังเติบโตกลุ่มนี้

2. หาโอกาสใหม่ ๆ ในประเทศเวียดนาม

ในประเทศเวียดนาม WHAID จะต่อยอดความสำเร็จของโครงการเหงะอาน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ระดับประเทศ โดยเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน เหงะอาน เฟส 1 พื้นที่ 900 ไร่ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการดูแลสิ่งแวดล้อมคุณภาพสูงสุด โดยมีนักลงทุนจากฮ่องกง ญี่ปุ่น ไทย จีน และเวียดนาม จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่าพื้นที่แล้วกว่าครึ่งหนึ่ง และยังมีแผนที่จะเร่งพัฒนาเฟสต่อ ๆ ไป โดยเฟสที่ 2 (พื้นที่ 2,200 ไร่) มีกำหนดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้งเฟส 1, 2 และส่วนต่อขยาย เขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน เหงะอาน จะมีพื้นที่โดยรวมทั้งสิ้น 11,550 ไร่

นอกจากนั้น ยังมีแผนพัฒนาเขตอุตสาหกรรมใหม่อีก 2 แห่ง ได้แก่ โครงการ “WHA Smart Technology Industrial Zone-Thanh Hoa” ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองหลักของจังหวัด มุ่งตอบโจทย์ความต้องการจากนักลงทุนด้านเทคโนโลยีมูลค่าสูง และ  “WHA Northern Industrial Zone-Thanh Hoa” ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ใกล้กับศูนย์ปิโตรเคมี Nghi Son จะมุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ โดยคาดว่าการย้ายชุมชนและการก่อสร้างจะเริ่มดำเนินการในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ

3. ต่อยอดธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานให้เติบโตต่อเนื่อง ทั้งที่ไทยและเวียดนาม

ด้านสาธารณูปโภค ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) จะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม อย่าง Wastewater Reclamation และน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม และยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจน้ำในแนวดิ่งให้เติบโตมากขึ้น โดยการสำรวจหาแหล่งน้ำดิบทางเลือกต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนในการซื้อน้ำดิบ

 

ส่วนที่เวียดนาม WHAUP ถือหุ้นอยู่ในบริษัทน้ำสองแห่ง และยังยังมองหาโครงการใหม่ ๆ รวมถึงโอกาสในการลงทุนเข้าซื้อกิจการเพิ่ม โดยคาดว่าปีนี้จะมีปริมาณการจำหน่ายและบริหารน้ำสูงถึง 128 ล้านลูกบาศก์เมตรในประเทศไทย และ 25 ล้านลูกบาศก์เมตรในเวียดนาม

 

ด้านพลังงาน ก็ได้มีการพัฒนาโซลูชั่นพลังงานสะอาดและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้น ทั้งจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปและโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ (Waste-to-energy) โดยตั้งเป้าหมายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่ลงนามแล้ว 150 เมกะวัตต์ภายในสิ้นปี 2565

 

นอกจากนี้ ยังเตรียมนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ เช่น ระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer (P2P) และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Microgrid มาใช้ในนิคมอุตสาหกรรม โดยคาดว่าในปี 2565 WHAUP จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ตามสัดส่วนการถือหุ้นสูงถึง 700 เมกะวัตต์

 

4. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในองค์กร

โดยปัจจุบันได้มีการติดตั้งโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม 9 แห่ง และมีแผนจะขยายเพิ่มเป็น 11 แห่งภายในปี 2565

 

ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม ได้ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมการบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมใหม่ทั้งหมดภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ซึ่งจะรวมถึงการก่อสร้างเสาโทรคมนาคมและสถานีฐาน และการให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมาเช่าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรับและกระจายสัญญาณเครือข่ายทั้ง 3G, 4G และ 5G

 

นอกจากนี้ ยังมีการมองหาธุรกิจสตาร์ตอัป โดยเฉพาะบริษัทที่เติบโตขึ้นมาในประเทศ มาเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและนำนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกกลุ่มธุรกิจ

 

 

         งบลงทุนทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง

 

18,000 ล้านบาท สำหรับงบลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์

 

18,000 ล้านบาท สำหรับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

 

10,000 ล้านบาท สำหรับธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน

 

4,000 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจสตาร์ตอัปและเทคโนโลยี

 

รวม 5 หมื่นล้านบาท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อน WHA Group ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่บริษัทเทค

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน