บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development อีกหนึ่งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดลงทุนโครงการมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุด ผ่าน 4 โครงการลงทุนใหญ่​

DAD คือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ในการลงทุนก่อสร้างอาคาร และบริหารโครงการ “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” และการบริหารจัดการทรัพย์สินอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล หรืออาจกล่าวได้ว่า คือ ดีเวลลอปเปอร์ภาครัฐ นั่นเอง

ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ 1. การลงทุนพัฒนาโครงการ 2. การบริหารทรัพย์สิน 3. การบริหารโครงการ และ 4. การร่วมทุนกับเอกชน ทำให้ช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้นเปรียบเสมือนบทพิสูจน์ความพร้อมในการรับมือและการวางแผนกลยุทธ์ของ DAD ไม่ต่างจากองค์กรธุรกิจอื่น ๆ

จากรายงานการลงทุนในปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำของหัวเรือใหญ่อย่าง ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด นั้น ทำให้เห็นว่า DAD สามารถรับมือพร้อมปรับกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจจนกลายเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถลงทุนก่อสร้างโครงการท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างต่อเนื่อง

Business Model 4 กลุ่มธุรกิจหลัก

  1. การลงทุนพัฒนาโครงการ เริ่มตั้งแต่การก่อสร้างอาคารและบริหารโครงการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนเอและบี รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างกลุ่มอาคารด้านทิศใต้ ได้แก่ อาคารด้านทิศตะวันออก อาคารด้านทิศตะวันตก และอาคารสนับสนุน มูลค่า 6,000 ล้านบาท และการก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ บนที่ดินราชพัสดุ มูลค่า 1,345 ล้านบาท

ขณะที่การพัฒนาโครงการและการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจใหม่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ DAD ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ อาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน ซอยพหลโยธิน 11 มูลค่า 262 ล้านบาท

นอกจากนี้ DAD ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประหยัดพลังงาน ให้กรมสรรพสามิต มูลค่า 200 ล้านบาท รวมทั้งโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสนามกีฬาของกรมพลศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก็อยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกัน

  1. การบริหารทรัพย์สิน โครงการของภาครัฐที่ได้รับมอบหมาย เช่น การบริหารโครงการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี การบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ การบริหารพื้นที่พาณิชย์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนเอและบี การบริหารทรัพย์สินส่วนกลางโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ
  2. การบริหารโครงการ โดยการบริหารจัดการด้านการจัดหาผู้รับจ้างและควบคุมงานการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 อาคาร และโครงการสวัสดิการที่พักของข้าราชการในที่ราชพัสดุ อาคาร 28 ชั้น 1 อาคาร และอาคาร 7 ชั้น 4 อาคาร
  3. การร่วมทุนกับเอกชน โครงการร่วมทุนกับเอกชน หรือ PPP ได้แก่ 1. โครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม เช่น โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 2. โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผลจากการใช้พลังงานจริง

ด้วยการบริหารจัดการรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุม รวมถึงวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างทำให้ DAD สามารถก้าวข้ามการพัฒนาที่มิใช่เพียงที่ดินราชพัสดุเท่านั้น แต่ยังรุดหน้าไปสู่การบริหารจัดการบนที่ดินของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ อีกด้วย

นั่นหมายความว่า ทุกครั้งที่เกิดโครงการใหม่ ๆ จาก DAD ย่อมเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินลงทุนในอีกหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง DAD Asset Development หรือ DAD จึงถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้ พร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับภาครัฐอย่างยั่งยืนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน