ในอดีต FUJIFILM คือผู้ผลิตฟิล์มรายใหญ่ แต่เมื่อโลกของการถ่ายภาพก้าวสู่ยุค “ดิจิตอล” อย่างเต็มตัว แบรนด์นี้หาทางรอดปรับตัวเองเป็นผู้ผลิตกล้อง Compact แต่ Segment ที่ “แจ้งเกิด” ได้อย่างเต็มตัวนั้นคือกล้อง Mirrorless แม้จะเป็นผู้มาที่หลังแต่ในระยะเวลาเพียง 3 -4 ปีก็สามารถก้าวสู่ผู้นำตลาดติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online