อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นอีกภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงและมีบทบาทในการเข้าไปสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก และอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงเป็นธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันที่เร่งรีบและต้องการความสะดวกสบาย

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI ผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมายาวนานกว่า 30 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นจากห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าเศษถุงพลาสติกและหลอมทำเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ต่อมาได้ขยายธุรกิจโดยจัดตั้งเป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ขั้นตอนการให้บริการออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ การผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ และการทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จะมีการเติบโตตามการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกชนิดอ่อน เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงขยะ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภค มีแนวโน้มโตต่อเนื่องจากการขยายตัวของสังคมเมืองและธุรกิจค้าปลีก ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำของโลกด้านการผลิตถุงพลาสติกเพื่อการส่งออก โดย TPBI ถือเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ระดับโลก โดยมีกำลังการผลิตมากกว่า 64,000 ตันต่อปี

 

บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยทำรายได้รวมในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 3,734.23 ล้านบาท 3,881.32 ล้านบาท และ 4,784.19 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่รายได้รวมสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 3,460.02 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการขายเท่ากับ 3,427.99 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หลักได้ดังนี้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว 46.54% ถุงขยะ 21.57% ฟิล์ม 9.00% และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 11.35% ของรายได้จากการขาย และมีรายได้ส่วนใหญ่กว่า 65.15% มาจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศ

 

ส่วนทิศทางในอนาคตของ TPBI มีนโยบายลงทุนพัฒนาโรงงานและเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายกำลังการผลิตให้สามารถรองรับความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์และปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกใช้แล้ว โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นการช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตสินค้า เพื่อรองรับเทรนด์ของลูกค้าที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินชีวิต สังคมเมืองที่ขยายตัว และการเติบโตของภาคธุรกิจ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมในภาคการผลิต รวมถึงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น มีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย … โดย TPBI ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการรองรับโอกาสเหล่านี้ จึงเป็นอีกหนึ่งบริษัทฯ ที่น่าจับตามอง และกำลังจะก้าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเร็วๆ นี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tpbiipo.com
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online