“เพราะคุณภาพของน้ำมันเครื่อง คือเรื่องสำคัญของเครื่องยนต์ โมบิลจึงให้ความสำคัญกับการค้นคว้า และพัฒนาประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องทุกรุ่น จนได้ชื่อว่าเป็นผู้นำระดับโลกในกลุ่มน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ตั้งแต่ปี 2551” (อ้างอิงจากผลการวิจัยทางการตลาดเมื่อปี 2563 ของบริษัท Kline ผู้ให้บริการวิจัยการตลาดระดับโลก)

คุณมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดการสนทนากับ Marketeer ในโอกาสพูดคุยถึงกลยุทธ์ธุรกิจของน้ำมันเครื่องแบรนด์โมบิล และแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกลุ่มตั้งแต่ระดับองค์กรถึง End Users

ราชัน F1 x น้ำมันเครื่องประสิทธิภาพระดับโลก

หนึ่งในความสำเร็จครั้งสำคัญของโมบิลในเวทีระดับโลก คือการได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ “แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน” ในการสร้างประวัติคว้าแชมป์ Formula One World Drivers’ Champion 2021 ได้สำเร็จเป็นสมัยแรก เมื่อ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นและพัฒนา น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้โมบิล 1 และ น้ำมันเอสโซ่จากเทคโนโลยีซีเนอร์จี้ (Synergy Fuels Technology) นำมาใช้กับเครื่องยนต์ฮอนด้า RB16B ที่ใช้ในการแข่งขัน Formula One ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในชัยชนะในครั้งนี้

เพิ่มประสบการณ์ที่คุ้มค่าแก่ผู้บริโภคและลูกค้าทุกระดับ

“น้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพสูงของเรา ได้ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรจากระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิต”

ผู้บริหารธุรกิจน้ำมันเครื่องของแบรนด์โมบิล กล่าวถึงแกนหลักในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของโมบิล  นอกเหนือจากการพัฒนา “น้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพ” อย่างไม่หยุดยั้ง คือมุ่งเน้นการเพิ่มประสบการณ์ที่คุ้มค่าแก่ผู้บริโภคและลูกค้า ประกอบไปด้วย

– โปรแกรมการตลาดแบบดิจิทัล ซึ่งโมบิลได้ศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์ทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย และออกแบบ โปรแกรมการตลาดแบบดิจิทัล ต่าง ๆ ขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันแบบเฉพาะเจาะจง และวางแผน Customer Journey เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แต่ละกลุ่ม

โปรแกรมสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนด้วย โมบิล รีวอร์ด (Mobil Rewards) เป็นการสร้างความผูกพันในแบรนด์โมบิล รวมถึงการจำหน่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้นไปยังอู่บริการซ่อมรถยนต์กว่า 3,000 แห่ง และร้านค้าปลีกกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังขยายจำนวนร้านค้าที่ติดตั้งแสดงป้ายโมบิลอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1,900 แห่ง ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างแบรนด์โมบิลให้เข้มแข็งในตลาดภายประเทศไทยและสนับสนุนการเติบโตของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคุณภาพสูง

– เครือข่ายศูนย์บริการรถยนต์โมบิล 232 แห่ง เดินหน้าเสริมสร้างให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์โมบิล 1 เซ็นเตอร์  190 แห่ง และ โมบิลเอ็กซ์เพรส 42 แห่ง ที่พร้อมให้บริการดูแลรักษารถยนต์ด้วยการบริการที่เป็นเลิศและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรการค้า เช่น บี-ควิก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการเติบโตของธุรกิจอีกด้วย

นวัตกรรมล้ำสมัย ยกระดับการให้บริการลูกค้ากลุ่มพาณิชยกรรม

โมบิลพร้อมขับเคลื่อนสู่ยุค Next Normal อย่างสมบูรณ์แบบ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการบริการ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้ากลุ่มพาณิชยกรรม

ด้วยการเปิดตัว บริการระบบ Mobil Fleet Care สำหรับผู้ประกอบการรถฟลีท และแอปพลิเคชัน Mobil Solcare สำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบดิจิทัล ลดการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน เพิ่มการวิเคราะห์รายงานอย่างทันท่วงที ช่วยให้เพิ่มเติมศักยภาพทางธุรกิจ และการดูแลระบบรถฟลีท หรือการดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมาตรฐานสูงสุด

“โมบิลยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการครอบคลุมทั้งลูกค้ายานยนต์และลูกค้ากลุ่มพาณิชยกรรมในทุกระดับ

พร้อมนำเสนอ ผลิตภัณฑ์โมบิลเดลแวค เอ็มเอ๊กซ์ (Mobil Delvac MX) สำหรับลูกค้ากลุ่มพาณิชยกรรม ที่สามารถยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ได้มากถึง 40,000 กิโลเมตร จึงทำให้ผู้ประกอบการเดินรถบรรทุกสามารถประหยัดต้นทุนในการซ่อมบำรุงและช่วยลดขยะที่เกิดจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกด้วย”

ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมของโมบิล สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 3.6% เมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องสูตรพื้นฐานของโมบิล นับเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทางหนึ่ง (ข้อมูลจาก Mobil SHC™ 600 ซีรีส์)

“ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องโมบิล เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่พร้อมเป็นส่วนหนี่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย”

นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า”

ในโอกาสนี้ คุณมาโนชได้แนะนำผลิตภัณฑ์ น้ำมันเครื่องสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ “Mobil Super” (โมบิล ซูเปอร์) ที่นำเสนอออกมาเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา โดยพัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์กลุ่มน้ำมันเบนซินโดยเฉพาะ ด้วยประสิทธิภาพขั้นสูงสุดที่ช่วยปกป้องการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม

“น้ำมันเครื่อง Mobil Super สูตรใหม่นี้ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพให้เหนือกว่าและเพิ่มการปกป้องได้มากกว่า 65% โดยผ่านมาตรฐานใหม่สูงสุด API SP ตามผลการทดสอบ Sequence IVB (Iron Wear) และ ILSAC GF-6A มอบการปกป้องเครื่องยนต์ที่ดียิ่งขึ้น เรียกได้ว่าคุ้มค่าเหนือราคา

ทั้งนี้ Mobil Super เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสูตรใหม่ที่คิดค้นและพัฒนาโดยผู้ผลิต Mobil 1 (โมบิล 1) ที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นมากว่า 150 ปี โดย Mobil Super มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลอีกด้วย”

ในบทบาทของผู้บริหารธุรกิจน้ำมันเครื่องของแบรนด์โมบิล คุณมาโนชได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “เรายึดมั่นการให้ความสำคัญกับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการที่จะ เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค บริษัทฯ มีการต่อยอดทั้งธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นเพื่อเพิ่มคุณค่าโดยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โมบิลในเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ

อีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์สทุกครั้งที่ซื้อผลิตภัณฑ์โมบิล และสามารถแลกคะแนนเอสโซ่ สไมล์สเป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์โมบิลที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่อีกด้วยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน