ตลาดกระเช้าของขวัญปีใหม่ เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีนี้คาดว่าจะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา จากเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเริ่มใช้เงินไปกับการซื้อของขวัญให้กันมากขึ้น โดยพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อกระเช้านานขึ้น โดยเริ่มสำรวจราคาในช่วงเดือนตุลาคม และเริ่มซื้อในเดือนพฤศจิกายน ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคม หลังปีใหม่ และ คาดว่าผู้บริโภคจะซื้อกระเช้าเฉลี่ย 1,500-2,000 บาทต่อกระเช้าอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน