ทำความรู้จัก บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป ที่ประสบความสำเร็จทั้งเบื้องหน้าอย่างการสร้างแบรนด์ของตัวเองและเบื้องหลังของการเป็นผู้ผลิต OEM ด้วยรายได้กว่า 1,600 ล้านบาท พร้อมเคล็ดลับการบริหารจาก Gen 1 สู่ Gen 3

ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2468 ที่ อ. ท่าฉลอม จ. สมุทรสาคร บริษัท จิ้นฮ่วย จำกัด (Chin Huay) ก่อตั้งขึ้นโดย 3 พี่น้อง “ตระกูลซี” เพื่อผลิต ‘น้ำปลา’ และ ‘ซีอิ๊ว’ จัดจำหน่ายภายในพื้นที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 ได้ขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้ผลิต ‘ปลากระป๋อง’ เป็นรายแรก ๆ ของเมืองไทย พร้อมกับสร้างโรงงานผลิตกระป๋องเป็นของตัวเอง

การเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจ ณ ขณะนั้นทำให้ บ. จิ้นฮ่วยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก กอปรกับการมีโรงงานผลิตกระป๋องเป็นของตัวเองจึงได้ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจ ‘ผลไม้กระป๋อง’ ในขั้นตอนการผลิตผลไม้กระป๋องนี่เองได้มีบางส่วนจากผลไม้ไม่ได้ถูกนำไปใช้ ผู้บริหาร ณ ขณะนั้น เล็งเห็นถึงโอกาสและพัฒนาไปสู่ธุรกิจ ‘ผลไม้อบแห้ง’

จากผู้ผลิตน้ำปลาและซีอิ๊วสู่ธุรกิจผลิตปลากระป๋องและผลไม้กระป๋อง บ. จิ้นฮ่วยได้พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งปลาหมึกทอดกระป๋อง ปลาทอดบรรจุกระป๋อง ทั้งแบรนด์ของตัวเอง อย่าง ซูมาโก้ เรือรบ หรือรับจ้างผลิต OEM ตลอดจนผลไม้กระป๋องและผลไม้อบแห้งที่ยังคงควบคู่กันมา

กระทั่งปี พ.ศ. 2523 เทรนด์ตลาดและทิศทางความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมผลไม้อบแห้งมากขึ้น บ. จิ้นฮ่วยจึงได้ลงทุนก่อตั้งโรงงานผลิตผลไม้อบแห้ง และให้น้ำหนักมาที่ธุรกิจนี้ ขณะที่ธุรกิจการผลิตน้ำปลาและซีอิ๊วค่อย ๆ จางไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 42 ปี โรงงานผลิตผลไม้อบแห้งได้กลายมาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับ บ. จิ้นฮ่วย ที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น เจริญอุตสาหกรรม ที่นอกจากจะผลิตและจำหน่าย ‘ผลไม้อบแห้ง’ แล้วยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ ‘ปลากระป๋อง’ และ ‘ขนมเพื่อสุขภาพ’ ภายใต้การทำธุรกิจในรูปแบบรับจ้างผลิต (OEM) จำหน่ายสินค้าเป็นแพ็กใหญ่ (Bulk Pack) และ House Brand โดยเน้นส่งออกเป็นหลักไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาชนจีน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ อินเดีย ญี่ปุ่น  ไต้หวัน อิตาลี ฝรั่งเศส คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น

ตลอดการเดินทางกว่า 97 ปีของ จิ้นฮ่วย หรือ เจริญอุตสาหกรรม สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือ การเติบโตและความสำเร็จที่มาพร้อมวิสัยทัศน์เรื่องการปรับตัวในยุคเปลี่ยนผ่าน ด้วยแนวคิดการเปิดรับเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตามยุคสมัยที่ก้าวไปข้างหน้า

นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ Marketeer เดินทางมาพูดคุยกับ ศักดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เพราะนอกจากประวัติความเป็นมาแล้ว สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ เคล็ดลับความสำเร็จของเจริญอุตสาหกรรม ธุรกิจที่มียอดขายและยอดส่งออกกว่าพันล้าน

สินค้าที่ใหม่อยู่เสมอ

““จิ้นฮ่วย” ภาษาจีนแต้จิ๋วที่แปลว่า “สินค้าที่ใหม่อยู่เสมอ” เป็นที่มาของชื่อบริษัท “เจริญอุตสาหกรรม” และเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เราเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งก็คือ การพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนใครออกมาสู่ตลาดเสมอ เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ยาวนาน มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลไม้และอาหารแปรรูป จากการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและอาหารบรรจุกระป๋องที่หลากหลาย สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งยังมีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอดคอยคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

“ทำให้เจริญอุตสาหกรรมไม่ได้เชี่ยวชาญแค่ด้าน OEM แต่ยังสามารถพัฒนาสิ่งใหม่เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าและช่วยให้คำปรึกษาและคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าจากต่างประเทศและลูกค้าในประเทศให้การยอมรับและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมอาหารใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภค อย่างปัจจุบันตลาดอาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังเติบโต เราได้พัฒนาขนมเพื่อสุขภาพกราโนล่า (Granola) ภายใต้แบรนด์ ‘Meble’ ออกมาตอบโจทย์ตลาด

“อีกทั้งทิศทางของตลาดและสถานการณ์แวดล้อมทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เทรนด์ของสินค้าและอาหารที่จะเห็นมากขึ้นคือกลุ่ม Healthy Food หรือ Plant Based นั่นทำให้เจริญอุตสาหกรรมตั้งเป้าที่จะเป็น “Innovative Healthy Food ผู้นำนวัตกรรมอาหารสุขภาพ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้ตลาดอยู่เสมอ

ปัจจุบันเจริญอุตสาหกรรมมีโรงงานผลิตทั้งหมด 3 แห่งคือ โรงงานผลิตผลไม้อบแห้งและปลากระป๋อง ตั้งอยู่ที่ อ. ท่าฉลอม จ. สมุทรสาคร, โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง ตั้งอยู่ที่แม่กลอง  อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม และ โรงงานผลิตผลไม้อบแห้ง ตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชา

สาเหตุที่โรงงานแห่งที่สามตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชานั่นเพราะกัมพูชาปลูกมะม่วงที่เป็นวัตถุดิบหลักจำนวนมาก ซึ่งผลไม้อบแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด โดยเฉพาะมะม่วงอบแห้ง

“ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของเราคือ ผลไม้อบแห้งของเราเป็นแบบ Soft Dried ซึ่งคำคำนี้เราเป็นคนนิยาม จากเดิมผลไม้อบแห้งจะมีลักษณะแห้ง ๆ แข็ง ๆ และใส่น้ำตาลจำนวนมาก เราพัฒนาสูตรเพื่อเติมน้ำตาลน้อยลงมีรสหวานใกล้เคียงธรรมชาติ มี Texture นุ่ม ไม่แห้งแข็ง เป็นเจ้าแรกในตลาด นอกจากมะม่วงแล้วเรายังมีผลไม้อื่น ๆ เช่น ส้ม ขนุน แตงโม เมลอน มะเฟือง และอื่น ๆ อีกกว่า 30 ชนิดป้อนสู่ตลาด ด้วยนวัตกรรมนี้ทำให้ผลไม้อบแห้งกลายเป็น Cash Cow หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงของเราในปัจจุบัน”

ไม่เพียงเท่านี้ คุณศักดายังบอกอีกว่า ในการทำธุรกิจขณะที่คนอื่นพยายามทำของเดิมให้ถูกลง แต่สำหรับเจริญอุตสาหกรรมเน้นทำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ลูกค้ารู้สึกว้าว ก่อนที่จะเบื่อผลิตภัณฑ์เดิม ๆ

“เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา 2 ตัวคือ มะม่วง โพรไบโอติก (Probiotic) ซึ่งเป็นผลไม้นำร่อง ในอนาคตเราอาจมีสับปะรด โพรไบโอติก หรือผลไม้อื่น ๆ อีกก็ได้ ผลิตภัณฑ์อีกตัวคือ Plant based ที่จะมาตอบโจทย์เทรนด์ของผู้บริโภค

สอดคล้องกับเป้าหมายอย่างการเป็น Innovative Healthy Food ผู้นำนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ที่เจริญอุตสาหกรรมวางไว้

“จากนี้ไปเรายังคงเน้นการทำ OEM เป็นหลัก ภายใต้การพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ Healthy Food มากขึ้น พร้อมกับการขยายตลาดต่างประเทศมากขึ้นด้วยเช่นกัน และหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น ทั้งยังเปิดโอกาสให้เราไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Food Tech ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพให้เจริญอุตสาหกรรมไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น”

กลับไปดูยอดขายของเจริญอุตสาหกรรมช่วงปี พ.ศ. 2562-2564 ที่ผ่านมาคือ 1,656.76 ล้านบาท, 1,634.47 ล้านบาท และ 1,442.28 ล้านบาท ตามลำดับ แม้ตัวเลขจะลดลงเพราะผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม แต่ภาพรวมการเปิดเมืองที่มากขึ้น การขนส่งระหว่างประเทศเริ่มกลับมาเป็นปกติน่าจะทำให้เส้นกราฟยอดขายกลับมาเติบโตได้ไม่ยาก

ด้วยจุดแข็งอย่างการปรับตัวให้เข้ากับตลาด การคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมถึงความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจที่สั่งสมมากว่า 97 ปีจากรุ่นสู่รุ่น จึงไม่ใช่เรื่องยากที่เจริญอุตสาหกรรมจะเติบโตอย่างมั่นคง และหากก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเชื่อว่าจะเป็นการติดปีกให้บริษัทที่มีศักยภาพเช่นนี้โลดแล่นในตลาดโลกได้อย่างเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน