ตลาดส่งออกข้าวไทย 2565 สหรัฐฯ นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุด

กระทรวงพาณิชย์สรุปสถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ประเทศสหรัฐฯ มีปริมาณการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น +42.19% และไทยยังมาเป็นอันดับ 1 ประเทศที่สหรัฐฯ นำเข้าข้าวมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 67.24% มูลค่า 243.86 ล้านดอลลาร์

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าข้าวของสหรัฐฯ

ปริมาณ 468,350  ตัน/เพิ่มขึ้น +42.19%

มูลค่า     389.50 ล้านดอลลาร์/เพิ่มขึ้น +26.55%

 

ประเทศที่สหรัฐฯ นำเข้าข้าวมากที่สุด 5 อันดับแรก

ประเทศ ปริมาณ (ตัน) เพิ่มขึ้น สัดส่วน มูลค่า
(ล้านเหรียญฯ)
ไทย 314,920 +50.09% 67.24% 243.86
อินเดีย    70,370 +26.95% 15.03% 81.33
จีน    42,830 +96.47% 9.14% 15.69
เวียดนาม      7,720 +4.75% 1.65% 6.02
ปากีสถาน      7,610 -5.47% 1.62% 11.00

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

นอกจากนั้น ยังมีการคาดการณ์สถานการณ์ข้าวในสหรัฐฯ ปี 2565/66 เทียบกับปีก่อนหน้าว่า การผลิตในสหรัฐฯ อยู่ที่ 5.80 ล้านตัน ลดลง -4.75% เช่นเดียวกับการบริโภคในประเทศที่ 4.54% ลดลง  -3.69%  รวมถึงสต๊อกข้าว 1.09 ล้านตัน ก็ลดลง  -11.21% ด้วยเช่นกัน

ตลาดส่งออกข้าวไทย เติบโตในสหรัฐฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องจากคนในประเทศมีเชื้อสายหลากหลายมากขึ้น และเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่บริโภคข้าวเป็นหลัก ความต้องการขยายตัว  โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นข้าวชนิดข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย และตลาดข้าวในสหรัฐฯ ยังไม่สามารถผลิตข้าวชนิดนี้เพื่อบริโภคภายในประเทศได้ ทำให้ตลาดข้าวไทยยังคงมีแววสดใสในตลาดข้าวสหรัฐอเมริกาต่อไปได้

อ้างอิง: ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์ ข่าวการค้าระหว่างประเทศ

moc.go.th

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน