ธนาคารไทยพาณิชย์ รับรางวัลด้านความยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2017

ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนางศิริบรรจง อุทโยภาศ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Corporate Office รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความโดดเด่นในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่  WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer