SCB ไม่ซื้อ Bitkub วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ดีลนี้ล้มไม่เป็นท่า

หลังจากที่กลุ่ม SCB (ปัจจุบันคือ SCBX) เคยประกาศถึงการเข้าซื้อหุ้น บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในสัดส่วน 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เมื่อพฤศจิกายน 2564

การเข้าซื้อครั้งนั้นเป็นการซื้อผ่านบริษัท SCBS หรือ หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ บริษัทในเครือ ด้วยเม็ดเงินการลงทุน17,850 ล้านบาท และคาดการณ์แล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2565

 

การเข้าซื้อหุ้นในบิทคับออนไลน์ ที่กลุ่ม SCBX เคยประกาศ ได้ถูกชะลอออกไปอย่างต่อเนื่อง และเลยจากคาดการณ์ปิดดีลแล้วเสร็จได้ในไตรมาสแรกของปี 2565 มาเป็นเวลานาน จนหลายคนมีคำถามว่า ดีลระหว่าง กลุ่ม SCBX จะกับบิทคับ ออนไลน์ ส่อแววล่มหรือไม่

 

เพราะหลังจากที่ กลุ่ม SCBX ประกาศเข้าซื้อในบิทคับ ออนไลน์ ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย ที่กลุ่ม SCBX จะต้องตอบคำถามกับผู้ถือหุ้นหลากหลายประกาศถึงดีลการเข้าซื้อบิทคับออนไลน์ในครั้งนั้น

 

และทำให้ดีลนี้ทิ้งห่างจากกำหนดเดิมที่คาดการณ์แล้วเสร็จในไตรมาสแรก 2565 ไปอย่างไม่มีกำหนด

 

จนในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565  SCBX ต้องออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่า  ดีลบิทคับ ออนไลน์ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทานเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญทางธุรกิจยังไม่แล้วเสร็จ และอยู่ในกระบวนการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

 

และมาถึงวันนี้ในวันนี้กลุ่ม SCBX ได้ออกมาประกาศเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ทาง SCBS ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SCBX ที่เข้าซื้อบิทคับ ออนไลน์

ขอยกเลิกการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นในบิทคับ ออนไลน์โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565

 

เหตุผลยกเลิกธุรกรรมซื้อขายหุ้นในบิทคับ ออนไลน์ คือ

แม้การตรวจสอบ บิทคับจะไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้

แต่บิทคับยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำและสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าว ผู้ซื้อและผู้ขายจึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้

สำหรับประเด็นบิทคับ ในปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันที่ ถูก กลต. ตรวจสอบ และคาดโทษความผิดมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง เช่น  

-การยินยอมให้บุคคลที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงาน

-เก็บรักษา cold wallet หรือสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น น้อยกว่า 90% ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้ เป็นเวลา 33 วัน

-ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของ กลต. ในการทำ Trading Rules หรือวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

-เหรียญ KUB เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตาม Listing Rule  หรือหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล  และไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

และล่าสุดได้รับโทษจากการสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด มีค่าปรับ 24.16 ล้านบาท และห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนาน 6 เดือน รวมถึงห้ามผู้เกี่ยวข้องเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 12 เดือนจากการจับคู่ปั่นเหรียยญ Bitcoin (BTC) Bitcoin Cash (BCH) Ethereum (ETH) และ Ripple (XRP) ในกระดานซื้อขายของตัวเอง

 

นอกจากนี้เรายังมองว่าสถานการณ์ของตลาดคริปโตฯ  ได้เปลี่ยนไปจากปลายปีที่ผ่านมา

ในปัจจุบัน มีความตึงเครียดจากมูลค่าเหรียญคริปโตฯ หลักหลากหลายตระกูลที่ลดลง

 

 

อย่างไรก็ดีเมื่อดูตัวเลขรายได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บิทคับ ออนไลน์ มีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

2562 รายได้รวม 36.57 ล้านบาท ขาดทุน 14.53 ล้านบาท

2563 รายได้รวม 330.59 ล้านบาท กำไร 79.92 ล้านบาท

2564 รายได้รวม 5,509.90 ล้านบาท กำไร2,545.42 ล้านบาท

 

สำหรับการเข้าซื้อบิทคับออนไลน์ในของกลุ่ม SCBX ในเวลานั้นอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เคยให้เหตุผลการเข้าซื้อบิทคับ ออนไลน์

 

  1. SCB มองเห็นสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นธุรกิจการเงินแห่งโลกอนาคต ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเติบโตได้อีกยาวนาน
  2. บิทคับเป็นบริการแพลตฟอร์มด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทยที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

การเติบโตของบิทคับจะช่วยให้ “กลุ่ม SCBX” สามารถสร้างคุณค่าใหม่ที่สามารถเติบโตในระยะยาวไปกับโลกใหม่ได้

  1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยานแม่ SCBX ในการยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภค และสามารถเข้าสู่สนามการแข่งขันแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเร็วในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

 

 

และหลังจากถือหุ้นใหญ่ใน บิทคับ SCB มีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้านต่าง ๆ ผ่านโมเดลทางธุรกิจรูปแบบใหม่ร่วมกับ บิทคับ ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว และวางรากฐานในการเข้าสู่โลกการเงินแห่ง

 

แม้กลุ่ม SCB ไม่ซื้อ Bitkub ในวันเดียวกันกลุ่มบิทคับ ได้ออกมาชี้แจ้งเรื่องนี้ว่า

บริษัทขอเรียนว่าการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด บริษัทยังคงเป็นผู้นำในตลาดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยพร้อมมีทรัพยากรสำหรับการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตามแผนงานและยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ และยังคงเดินหน้าต่อไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อสร้างระบบนิเวศของตลาดการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพและประกอบธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บริการผู้ลงทุนอย่างโปร่งใสและสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมแก่ผู้คนในสังคมต่อไป
อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน