ไทยประกันชีวิตอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเพิ่มบริการ “ไทยประกันชีวิต Smart Pay โอนเงินภายในวัน..ทันใจ บริการโอนเงินสินไหมภายในวันเดียวกับที่ได้รับอนุมัติ สำหรับลูกค้าที่เลือกรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า จากความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะการบริการ บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยเพิ่มบริการ “ไทยประกันชีวิต Smart Pay” บริการโอนเงินสินไหมภายในวันเดียวกับที่ได้รับอนุมัติ สำหรับลูกค้าที่เลือกรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวัน ที่ไม่มีเงื่อนไขพิเศษกับธนาคาร หรือผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่สมัครโดยเลขที่บัตรประชาชน สำหรับสินไหมที่ได้รับการอนุมัติในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ

กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคารอื่น ซึ่งไม่ใช่บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขที่บัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัยจะต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หรือจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร ยกเว้นสินไหมที่ได้รับอนุมัติมีรายการหักหรือคืนหนี้สินผลประโยชน์ และกรณีการจ่ายค่าสินไหมมรณกรรม ผู้รับประโยชน์ทุกคนจะต้องเลือกรับเงินด้วยวิธีการโอนเงินและแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ยกเว้นแบบประกันควบการลงทุน และแบบประกันรายเดือนที่มีการหักเบี้ยประกัน ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร. 1124

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าในทุกช่วงชีวิต ทุกจังหวะชีวิต และทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และพัฒนาการให้บริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในรูปแบบเฉพาะบุคคล ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ตาม Business Purpose ของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน หรือ Life Solutions Providerอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน