คุณเนลสัน เหลียง  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) Marketing โซลูชั่นส์ บนแพลตฟอร์มธุรกิจที่หลากหลาย  และคุณนริศรา ศรีสันต์  ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด  เปิดตัวสำนักข่าว “one news” เจาะกลุ่มผู้ชมทุกช่องทางทั้ง On Air และ On Line รวมถึงเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มสื่อโฆษณาของวีจีไอกว่า 3,500 จอทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแบ่งเป็นจอบนสถานีและขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมกว่า 2,000 จอ ตึกสำนักงานชั้นนำ 195 อาคาร กว่า 1,500 จอ ที่ผ่านสายตาผู้ชมรวมกันกว่า 3.3 ล้านคนต่อวัน 

สำหรับการผนึกความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของ VGI และสำนักข่าววันนิวส์ที่มีฐานการเข้าถึงผู้ชมจากทุกช่องทาง 31.5 ล้านคน/เดือนในครั้งนี้ จะสามารถขยายฐานผู้ชม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและประสบการณ์ใหม่ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังถือเป็นการปูทางเพื่อนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคร่วมกันในอนาคตได้อีกด้วย โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ช่องข่าว one news จะเริ่มอัพเดท Content ผ่านสื่อดังกล่าวตลอดทั้งวันเพื่อให้ชาวกรุงเทพและปริมณฑลก้าวทันต่อทุกเหตุการณ์สำคัญ 

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online