ผลสำรวจ ผู้นำองค์กรในไทย 86% มองว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์สำคัญสุด ในการปฏิรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัล ด้านพนักงานในไทย 74% ก็มองว่าองค์กรต้องมอบระบบ และเครื่องมือที่จำเป็น เพื่อให้ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นในโลกดิจิทัล 

ฐิตพล บุญประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหม่ ประจำประเทศไทย เดลล์ เทคโนโลยีส์ (DELL Technologies) บริษัทดูแลสนับสนุนลูกค้า ด้วยสายผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและการบริการ เผยว่า เดลล์ เทคโนโลยีส์ ทำการสำรวจผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจระดับสูง 10,500 คน ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอที และพนักงานที่มีความรู้ (พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปองค์กรเข้าสู่ระบบดิจิทัล)

ด้วยวิธีดำเนินการวิจัยงานภาคสนาม โดยบริษัทวิจัยตลาดแวนสัน บอร์น (Vanson Bourne) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2564 ครอบคลุมกว่า 40 แห่งในทุกภูมิภาคทั่วโลก

ในกว่า 40 ประเทศ โดยในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ได้มีการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถาม 2,900 คน จาก 11 แห่ง ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม โดยในประเทศไทย มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 200 คน

ผลสำรวจเน้นให้เห็นว่า ช่วงเวลา 2 ปีแห่งความรีบเร่งที่ผ่านมา ของการปฏิรูปองค์กรเข้าสู่ระบบดิจิทัล หลังการเกิดขึ้นของโควิด-19 ผู้นำองค์กรธุรกิจต่างตระหนักอย่างชัดเจน ว่าพนักงานคือผู้มีบทบาทสำคัญ ในการผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงเดินไปสู่ความสำเร็จ

ด้านแนวโน้มที่จะทำให้การปฏิรูปองค์กรเข้าสู่ระบบดิจิทัล เกิดการสะดุด พบว่าผู้ตอบในประเทศไทย 69% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 72%; ทั่วโลก: 64%) เชื่อว่าการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากคนในองค์กรอาจทำให้การปฏิรูปไม่ประสบผลสำเร็จ 

และกว่าครึ่งของผู้ตอบในประเทศไทย จำนวน 54% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 62%; ทั่วโลก: 53%) กลัวว่าจะตัวเองจะถูกปิดกั้นจากความก้าวหน้าของโลกดิจิทัล  

ขณะที่ผู้นำองค์กรธุรกิจในประเทศไทย 86% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 90%; ทั่วโลก: 85%) มองว่า พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญที่สุดในการปฏิรูปองค์กรเข้าสู่ระบบดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารในประเทศไทย 66.5% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 67%; ทั่วโลก: 67%) เชื่อว่าองค์กรของตนมีการประเมินความต้องการของพนักงานต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อมีการวางแผนโครงการต่าง ๆ ด้านการเปลี่ยนแปลง

และพนักงานทั้งหมดในประเทศไทย 74% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 77%; ทั่วโลก: 72%) กล่าวว่า องค์กรของตนต้องมอบระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือที่จำเป็น เพื่อให้ทำงานได้อย่างยืดหยุ่น ในแนวทางที่เหมาะสำหรับทุกคน

เพราะปัจจุบันนับเป็นช่วงเวลาที่องค์กรจะต้องประเมินสถานการณ์ ก่อนที่จะเริ่มโครงการใหม่ในการปฏิรูปสู่ดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจว่าคนทำงานจะได้รับการสนับสนุนและมีความเข้าใจชัดเจน เกี่ยวกับการดำเนินงานในขั้นตอนถัดไป

“องค์กรส่วนใหญ่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ตระหนักดีถึงความจำเป็นในการปฏิรูปองค์กรเข้าสู่ระบบดิจิทัล แต่พวกเขาพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก และบุคลากรที่อยู่ในองค์กรก็ไม่ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเสมอไป” 

“ทำให้สุดท้ายแล้ว องค์กรต้องเข้าสู่การทำให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนั่นก็ทำให้หลาย ๆ คนอ่อนแรงไปไม่ใช่น้อย วันนี้ องค์กรธุรกิจที่ปรารถนาความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงต้องถามตัวเองว่า พวกเขาจะสามารถช่วยพนักงานของตนนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นต่อไปได้อย่างไร”

อ่านผลการศึกษาฉบับเต็ม: www.dell.com/breakthrough 

 

DELL Technologies

เผยความต้องการ & อุปสรรค

ปฏิรูปองค์กรในไทยเข้าสู่ระบบดิจิทัล

ความต้องการ & อุปสรรค % ผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงาน สินทรัพย์สำคัญสุด ในการปฏิรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัล ผู้นำองค์กรในไทย 86%
องค์กรต้องมอบระบบและเครื่องมือที่จำเป็น เพื่อให้ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นในโลกดิจิทัล พนักงานในไทย 74%
องค์กรของตน ประเมินความต้องการพนักงาน ต่ำกว่าที่ควรเป็น เมื่อมีการวางแผนการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารในไทย 66.5%
การต่อต้านความเปลี่ยนแปลงจากคนในองค์กร อาจทำให้การปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ไม่สำเร็จ ผู้ตอบแบบสอบถามในไทย 69%
กลัวว่าตัวเองจะถูกปิดกั้นจากความก้าวหน้าของโลกดิจิทัล ผู้ตอบแบบสอบถามในไทย 54%
ที่มา: DELL Technologiesอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน