สำนักข่าว US News & World Report ร่วมกับ บริษัท BAV Group ผู้นำการวิจัยการตลาด, WPP บริษัทโฆษณาการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ทำการสำรวจวิจัยและจัดอันดับ Best Countries ประเทศที่ดีที่สุดประจำปี 2022

จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 17,991 คนทั่วโลก จาก 36 ประเทศ ผ่านการสำรวจบนออนไลน์

พิจารณาทั้งหมด 85 ประเทศ ซึ่งประเทศที่เลือกเข้ามาจัดอันดับ ได้รับการคัดเลือกตามผลงานประกอบธุรกิจหลัก  ข้อมูลเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตภายในชาติ

โดยที่การจัดอันดับนั้นจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ กระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  และด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศ  รวมถึงประเทศชั้นนำของสหประชาชาติด้านดัชนีการพัฒนามนุษย์ ตามข้อมูลธนาคารโลก

แบ่งเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่ ความคล่องตัวของประเทศ วัตถุประสงค์ทางสังคม อิทธิพลทางวัฒนธรรม ช่องทางสำหรับผู้ประกอบการ คุณภาพชีวิต ความเคลื่อนไหว จุดมุ่งหมายของสังคม อิทธิพลทางวัฒนธรรม การเปิดรับการลงทุน อำนาจ การผจญภัย และภูมิปัญญา

ด้านคุณภาพชีวิต : ประเมินจากราคาสินค้าในประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ การเมือง ความมั่นคงปลอดภัย ระบบสุขภาพ และระบบการศึกษา

ด้านผู้ประกอบการ : ประเมินจากการเข้าถึงเงินทุน ฝีมือแรงงาน ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ด้านการเปิดรับการลงทุน : พิจารณาจากราคาต้นทุนการผลิต ภาษีที่เอื้ออำนวย ระบบราชการ การฉ้อโกงทุจริต แนวปฏิบัติของรัฐบาลที่โปร่งใส

จากผลการจัดอันดับ 4 ประเทศที่เพิ่งติดเข้ามาในลิสต์มี บังกลาเทศ แคเมอรูน ปารากวัย และแซมเบีย ขณะที่ 5 ประเทศที่เคยหลุดจากลิสต์และกลับเข้ามาได้มี แอลจีเรีย บาห์เรน กานา อิหร่าน และลักเซมเบิร์ก

 

ไทยอยู่ในอันดับ 28 ประเทศที่ดีที่สุดประจำปี 2022

ประเทศ คะแนนผู้ประกอบการ คะแนนคุณภาพชีวิต คะแนนการเปิดรับการลงทุน
1. สวิตเซอร์แลนด์ 7 4 1
2. เยอรมนี 1 7 23
3. แคนาดา 8 3 10
4. สหรัฐอเมริกา 2 21 53
5. สวีเดน 9 1 7
6. ญี่ปุ่น 3 14 39
17. จีน 5 25 51
19. สิงคโปร์ 12 23 8
20. เกาหลีใต้ 6 24 76
28. ไทย 36 35 13

ที่มา: USNEWS

*ด้านที่ยกมาเป็นเพียง 3 ด้านจากทั้งหมด 10 ด้านเกณฑ์ประเมิน

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการขับเคลื่อนการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน  สามารถชี้ให้เห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ความสำเร็จทางการเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านธุรกิจ เพื่อการลงทุน ทำการค้า  รวมไปถึงการกำหนดนโยบายประเทศได้

 

อ้างอิง: USNEWS

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน