สำนักพิมพ์วิช แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ ‘คู่มือทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้ลงมือทำจริง TRANSFORMER PLAYBOOK’ ผลงานหนังสือลำดับที่ 4 จากซีรีส์หนังสือชุด Digital Transformation

นาย ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้เขียนหนังสือ, ที่ปรึกษา, อาจารย์ และวิทยากร ด้าน Digital Transformation กล่าวว่า จากสถิติ โดย IDC ในปี 2022 คาดว่า 50% ของ GDP จะมาจากสินค้าและบริการที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ทุกองค์กรจะเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โลกจึงกำลังเปลี่ยนจากยุค Digital Transformation สู่ยุค Digital-First 

อีกทั้งอธิบายคำว่า  “Digital Transformation” ตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคว่า

ในยุคที่ 1 เริ่มต้นช่วงปี 2000 จนถึง 2019 เป็นยุคที่เริ่มมี Digital Disruption การเข้ามาของ Google Facebook และการเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 (Industry 4.0) 

ส่วนยุคที่สอง อยู่ในยุคที่องค์กรทั่วโลกต่างจำเป็นต้องเร่งทำ Digital Transformation ในช่วงการระบาด โควิด-19 ให้เทียบเท่ากับการทำ Digital Transformation ใน 10 ปี ช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างมูลค่าใหม่ให้กับองค์กรในระยะยาว 

และยุคที่ 3 คือ ปี 2023 เป็นต้นไป คือยุคหลัง Digital Transformation ที่การทรานส์ฟอร์มธุรกิจเป็นดิจิทัลไม่เพียงพอแล้ว แต่ทุกธุรกิจจะต้องเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลอย่างแท้จริงถึงจะอยู่รอดและสร้างความสำเร็จได้ในอนาคตได้ 

ซึ่งการขับเคลื่อนจะต้องอาศัยกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategy) จากการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่แตกต่างจากการทำธุรกิจในรูปแบบเดิม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนตามหลักของการทำ Digital Transformation 

-EMPHASIZE เริ่มต้น ทรานส์ฟอร์มธุรกิจด้วยความเข้าใจ

-ASSESS ประเมิน ความพร้อมขององค์กรก่อนทราส์ฟอร์ม

-DESIGN ออกแบบ Roadmap ในการทรานส์ฟอร์ม

-STRENGTHEN สร้างต้นแบบความสำเร็จ ลงมือทรานส์ฟอร์ม วัดผล เรียนรู้ 

จากรายงาน Digital Transformation Readiness Report 2021 จัดทำโดย Digital Transformation Academy ที่ได้สำรวจความพร้อมขององค์กรในประเทศไทย พบว่า แม้ว่าองค์กรส่วนใหญ่ในไทยหรือกว่า 95% จะกำลังทำ Digital Transformationแล้ว  แต่พบว่า มีองค์กรเพียง 18% เท่านั้น ที่ประสบความสำเร็จ ในระดับ Harmonizers และ Differentiators 

องค์กรส่วนใหญ่มีความพร้อมเริ่มเปลี่ยนกระบวนการทำงานจาก Analog เป็น Digital และตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนกระบวนการทำงานส่วนใหญ่  ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตอันใกล้ 

แต่ยังไม่ได้นำดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบทั่วทั้งองค์กร และไม่สามารถกำหนดเทคโนโลยีและขีดความสามารถที่สำคัญและจำเป็นต่อองค์กร เพื่อช่วยสนับสนุนเป้าหมายที่ได้ถูกคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้  รวมถึงยังไม่สามารถใช้ดิจิทัลมาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 

ทั้งนี้ องค์กรที่สามารถประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ได้ จำเป็นที่จะต้องทราบถึงวิธีการในการคิดและออกแบบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับการเพิ่มงบประมานการลงทุนและค่าใช้จ่ายด้านดิจิทัล เพื่อตอบสนองและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมด้วยทัศนคติที่ดีสำหรับโลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

หนังสือ ‘คู่มือทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้ลงมือทำจริง TRANSFORMER PLAYBOOK’ เป็นหนังสือแนว Practice Book เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการ, ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร, ผู้รับผิดชอบ ผู้ดำเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทรานส์ฟอร์มองค์กร ตลอดจนผู้ก่อตั้งธุรกิจและสตาร์ทอัพ ที่จะช่วยสอนการเริ่มต้นทรานส์ฟอร์มจนได้แผนกลยุทธ์ และไอเดียแผนงานทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้อ่านอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน