ผู้บริโภคให้ความสนใจกับสุขภาพปากและฟัน และหันมาเลือกยาสีฟันที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น ทำให้ยาสีฟันเพื่อสุขภาพฟันมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผู้เล่นแบรนด์เก่าและใหม่ที่หันมาออกแคมเปญโปรโมชั่นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการทดลองใช้มากขึ้นติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online