ในปีนี้ถือเป็นปีที่น่านฟ้าเริ่มกลับมาประดับด้วยสีสันของสายการบินต่าง ๆ ที่ต่างขยายเส้นทางให้บริการและเที่ยวบินรองรับนักเดินทางที่เดินทางท่องเที่ยวไม่ขาดสาย จนเราได้เห็นภาพผู้คนเนืองแน่นท่าอากาศยานอยู่บ่อยครั้ง

จากตัวเลขของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในช่วงมกราคม-กันยายน 2565 พบว่าท่าอากาศยานต่าง ๆ รองรับผู้คนเดินทางผ่านสายการบินทั้งในและต่างประเทศรวมกันมากถึง 48.66 ล้านคน ถือว่าเป็นจำนวนผู้โดยสารที่สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 ที่มีเพียง 12.16 ล้านคน

และในปี 2564 รวมกันทั้งปีมีผู้โดยสารเดินทางทางอากาศผ่านท่าอากาศยานต่าง ๆ  20.92 ล้านคนเท่านั้น

สำหรับจำนวนผู้โดยสารผ่าน บมจ. ท่าอากาศยานไทย ผู้ประกอบกิจการท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และเชียงราย พบว่า

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 มีผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินทั้ง 6 แห่งทั้งสิ้น 29.31 ล้านคน

แบ่งเป็น บินในประเทศ 22.86 ล้านคน

บินระหว่างประเทศ 6.45 ล้านคน

เติบโตกว่าช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ที่มีเพียง 19.02 ล้านคน

โดยสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารใช้บริการมากสุด ด้วยจำนวนผู้โดยสาร 11.80 ล้านคน

เติบโตกว่าช่วงเดียวกันในปี 2564 ที่มีผู้โดยสาร 5.52 ล้านคน

รองลงมา ได้แก่ ดอนเมือง มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ 7.78 ล้านคน

เติบโตกว่าช่วงเดียวกันในปี 2564 ที่มีผู้โดยสาร 6.93 ล้านคน

 

และเมื่อน่านฟ้าเปิดผู้คนกลับมาเดินทาง เราจึงได้เห็นสายการบินต่าง ๆ เริ่มกลับมาเติบโตด้วยเช่นกัน

อย่างธุรกิจสายการบินที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไทยแอร์เอเชียมีผู้โดยสาร 9 เดือนแรกปี 2565 มากถึง 5.9 ล้านคน จาก 1.8 ล้านคนในช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา

พร้อมกับสร้างรายได้ธุรกิจการบินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การลงทุนของ บมจ. เดียวกันที่ 9,503.9 ล้านบาท

สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ทำได้ 2,888.9 ล้านบาท

และไทยแอร์เอเชียคาดการณ์ว่าจะสามารถผลักดันให้จำนวนผู้โดยสารบินไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียมากถึง 10 ล้านคน จากการมองเห็นโอกาสการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันสิ้นปีนี้

สำหรับการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า เป็นอีกสายการบินหนึ่งที่เริ่มกลับมายิ้มได้ด้วยรายได้รวม 9 เดือนแรกของปี 2565 ที่สามารถทำรายได้ที่ 65,567 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มีรายได้ 14,837 ล้านบาท

ไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของผู้โดยสารระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2564 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1 แสนคน เป็น 2.7 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้

มาถึงบางกอกแอร์เวย์ส ในปลายปีนี้คาดการณ์มีผู้โดยสารที่ 2.6 ล้านคน จาก 9 เดือนแรกของปี ที่ทำได้ 1.7 ล้านคน

จำนวนผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์สใน 9 เดือนแรกของปีนี้ถือว่ามีการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ทำได้ 3 แสนคนเท่านั้น

การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์ส เป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้รายได้ของ บมจ. การบินกรุงเทพ ผู้ทำธุรกิจสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและอื่นที่เกี่ยวข้องมีรายได้มากถึง 8,121.8 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกของปีนี้

และเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีรายได้ 3,472.4 ล้านบาทเท่านั้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน